Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2018

Godt nytt næringsår!

Bilde
Foto: Kajsa Selnes - Allsidig Design  Vi skriver 22. januar og et nytt år er for lengst i gang. Vi er blitt innbyggere i et nytt og større fylke. Trøndelag er samlet til ett rike. Jeg har tro på at det vil gi oss trøndere større kraft og gjennomslag. Samtidig har de regionale myndigheter en veldig stor geografi de nå skal kjenne godt når vedtak fattes og virkemidler skal benyttes for å nå målene våre for samfunnsutviklingen.  Det kan også gi utfordringer.  Næringslivet i vår region er kanskje aller mest avhengig av de nasjonale rammebetingelsene, men også regionalt og lokalt er det muligheter for å påvirke rammebetingelsene og stimulere til vekst og utvikling av næringslivet. I Meldal har det de senere år gått ganske bra totalt sett for næringslivet. Etter noen år med reduksjon i antall arbeidsplasser har det tatt seg opp igjen de siste årene. Dette svinger jo litt, men kanskje kan vi si at reduksjonen av arbeidsgiveravgifta i Meldal har bidratt til positiv utvikling? Vi m