Innlegg

Viser innlegg fra august, 2017

Vekst i antall arbeidsplasser i Meldal

Bilde
I sommer kunne vi lese i lokale medier at antall arbeidsplasser i Meldal har økt de siste par årene. Fra 2014-2016 er det faktisk Meldal som har økt mest av kommunene i regionen vår, og det i en periode da nettopp vår største bedrift har hatt nedbemanning som følge av nedgangen i offshoreindustrien. Mens det var 1367 arbeidsplasser i Meldal i 2014, var dette økt til 1455 arbeidsplasser i 2016. Ingen kommuner rundt oss kan vise til slik vekst i disse årene. Historisk har arbeidsplasser vært nøkkelen til at Meldal er en livskraftig kommune. Arbeidsplasser ga massiv tilflytting første halvdel av 1900-tallet, og folketallet var også på sitt høyeste nettopp på 50-tallet. Med rasjonalisering og effektivisering i industrien, gikk antall arbeidsplasser gradvis ned utover 60- og 70-tallet, men oppbyggingen av offentlig sektor og velferdstjenestene utlignet mye av dette. På slutten av 80-tallet forsvant imidlertid mange industriarbeidsplasser, og de neste 20 årene gikk også befolkningsta