Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2017

Nye Orkland kommune: ambisjoner om mange arbeidsplasser

8. juni vedtok Stortinget at nye Orkland kommune blir en realitet fra 2020. Lite er utformet og besluttet rundt den nye kommunen ennå, og det meste vil jo være opp til innbyggere, folkevalgte og ansatte i Orkland kommune i alle årene etter 2020. Men et godt grunnlag skal lages i tiden fram til sammenslåingen. Det beste grunnlaget ligger uansett i kvalitetene i dagens Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Det er særlig på ett område Orkland vil utmerke seg, og det er som en kommune med mange arbeidsplasser. Til sammen har de fire kommunene i dag godt over 8000 arbeidsplasser. Det er før Isfjord Norway og evt. Norsk Kylling har etablert seg. Det blir den kommunen med suverent flest arbeidsplasser utenom Trondheim, i det som i dag er Sør-Trøndelag. Nærmest kommer Melhus med 4800 arbeidsplasser. I dag har Stjørdal og Steinkjer i underkant av 11.000 arbeidsplasser, og det bør være en ambisjon for Orkland å konkurrere med disse byene om å bli den trønderske kommunen utenom Trondheim m