Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2016

Trøndelag du slette tid - hva nå med Meldal?

Bilde
Den siste junidagen i 2016 vil gå inn i historien som en svært spesiell dag i meldashistorien. Kommunestyret besluttet at Meldal vil etablere en ny kommune sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord. Dette selvsagt til stor skuffelse blant mange som var uenig i vedtaket, og med stor grad av vemod for de fleste av oss som var for et slikt vedtak. Jeg har stor respekt for at alle de 19 kommunestyrerepresentantene landet på sin konklusjon ut fra hva vi tror vil tjene meldalssamfunnet og innbyggerne her best i det lange løp. De som har vært skråsikre i denne saken, på hver sin side, er lite troverdig. Det er momenter som taler både for og mot sammenslåing, og vi valgte å tillegge de ulike momentene, argumentene og perspektivene ulik vekt. 12 representanter stemte for sammenslåing, 7 stemte i mot. Bilde: Adresseavisen  Vår plass i det nye Trøndelag? At det ble flertall i kommunestyret for sammenslåing skyldes selvsagt en rekke faktorer og argumenter, ikke minst resultatet i