Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2016

På tide å finne go'foten til hverandre?

I dagens formannskapsmøte skal vi diskutere kommunereformen og hvordan Meldal kommune skal forholde seg til den. Sluttbehandlingen skjer i kommunestyret den 30. juni. For meg har dette vært en vanskelig sak å ta stilling til. Jeg synes reformen, slik den er "rullet ut" fra regjeringshold, er dårlig håndtert. Budskapet har nærmest vært at alle må bli større, enten de er små eller store fra før av. Sammenslåing for sammenslåingens skyld. Det har vært en toppstyrt prosess. Jeg mener at en god kommunereform skulle brukt mer tid, - der kommunene hadde vært mer invitert til å definere behovene og utfordringene, først og fremst som tjenesteyter av viktige velferdsordninger. Når et marginalt flertall på Stortinget attpåtil endrer inntektssystemet for å tvinge kommunene til sammenslåing, så synes jeg det er en uakseptabel håndtering. Kommunene fortjener å bli tatt mer på alvor enn å være passive brikker i et spill fra regjeringen. Så har jeg prøvd å være tydelig på at min motstand