Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Kommunestørrelse og valgdeltakelse

Dette er på ingen måte et innlegg for eller i mot kommunesammenslåing. Nå venter vi på innbyggerundersøkelse, høringssvar og diskusjoner i partiene, - for å konkludere om vi tror sammenslåing er løsningen på våre utfordringer de kommene 5-10-30 årene. Selv ser jeg både fordeler og ulemper med kommunesammenslåing. Jeg er åpen for at større enheter kan bruke mindre andel av inntektene sine på administrasjon og ledelse, og dermed større andel til gode og effektive tjenester til innbyggerne. Jeg er åpen for at det enkelte steder vil være mulig å drive mer slagkraftig og offensiv samfunnsutvikling ved å samle seg i større enheter. Men å påstå at dette er en demokratireform, det er jeg ikke med på. Det er i alle fall ikke noe mønster i at folk er mindre engasjerte i små kommuner. Tvert om. På tross av småkommunenes påståtte manglende handlekraft og gjennomføringsevne, så ser det ut til at innbyggerne er vel så engasjert når lokalpolitikere skal velges, som i større kommuner. Selv om det