Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2016

Folkeavstemning og folkestemning

Nå debatteres det om det skal bli folkeavstemming i Meldal om kommunesammenslåing. Avgjørelsen tas av kommunestyret den 17. mars. Flertallet i formannskapet foreslår i stedet at innbyggerinvolveringen skal bygge på tre elementer: - Innbyggerundersøkelse fra et representantivt utvalg av meldalinger - Folkemøte og egne møter med spesielle grupper (f.eks næringsliv, lag/foreninger, eldreråd og pensjonistforeninger, ungdomsråd m.m. - En omfattende innbyggerhøring der alle som vil kan sende inn sin høringsuttalselse. Folkeavstemming er utvilsomt det som gir mest legitimitet bak et kommunestyrevedtak. Det er kommunestyret som skal ta stilling til kommunesammenslåing eller ikke, i sitt møte den 30. juni. En folkeavstemming er rådgivende, men i praksis er nok utfallet ganske så forpliktende for de 19 kommunestyremedlemmer som skal avgjøre dette spørsmålet. For særlig store og prinsippielle spørsmål er det derfor en god ordning, forutsatt at saken har veldig enkle og oversiktlige alterna