Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2015

Nytt kommunestyre i gang med sitt virke

Torsdag 22. oktober var det nye kommunestyret i gang med sitt virke. Uka før hadde vi det siste møtet i det "gamle" kommunestyret. 10 representanter fra det gamle kommunestyret er med i det nye. Det er altså en utskiftning på nesten halvparten av kommunestyrets medlemmer. En fin blanding av kontinuitet og fornyelse med andre ord. Det kan vel ikke sies å være noen dramatiske forskjeller på kommunestyrets sammensetning fra 2011-15 til 2015-19. Men noen ulikheter er det. Kjønnsbalansen var f.eks mye bedre i det gamle kommunestyret. 9 kvinner og 10 menn var faste medlemmer på slutten av perioden. Dette er nå endret til 6 kvinner og 13 menn. En fordeling som ikke er et likestilt og moderne samfunn verdig. Alderssammensetningen kan sies å ha gått i positiv retning. I det nye kommunestyret er det både en representant over 70 år og en under 20. De representerer aldersgrupper som utgjør en vesentlig del av vår befolkning, og det er bra disse er representert i kommunens øverste b