Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2015

Store investeringer i Meldal de siste 10-12 årene

Bilde
Lokalavisa har i dag et oppslag om de store investeringene som for tiden gjøres på Storås. Det er flott å bli minnet på at det tross alt foregår mye utviklingsarbeid i kommunen, både av næringslivet, frivillig sektor og av kommunen selv. Samlet sett er det relativt store investeringer og utbygginger som har skjedd i kommunen de siste 10-12 årene.  Jeg har prøvd å liste opp en del av dem som jeg kommer på i farten. Listen kan helt sikkert suppleres med en god del flere eksempler. Jeg har her holdt meg til offentlige eller næringsmessige investeringer, samt tatt med frivillig sektor. Boligmarkedet og landbruksnæringa er holdt utenom. Særlig i landbruket er det investert voldsomt de siste 10 årene, så her ville listen blitt lang. Innenfor bedriftsmarkedet er de største investeringene gjerne på maskinparken, og dette er heller ikke tatt med. Storås: Påbygging/utvidelse Syrstadeng Bil og etablering av Storås-puben Etablering av Smith Elementbygg avd. Storås Etablering/istan