Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2015

1.mai 2015: Appell ved Bergmannen - Løkken Verk.

Nedenfor er en gjengivelse av appellen jeg holdt på årets 1.mai-markering på Løkken.   Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen. Det er veldig fint å kunne markere denne dagen sammen med dere her på Løkken, hvor dagen har hatt så stor betydning opp gjennom historien – og hvor oppslutninga om 1. mai fortsatt er veldig god. På denne dagen blir man også ydmyk når vi stopper opp og har en markering her ved Bergmannen. Et viktig symbol for industrihistorien og arbeiderhistorien her på stedet. Også et veldig sentralt symbol for arbeiderbevegelsen, ikke bare her på stedet, men i hele bygda og i dalføret for øvrig. Så vet vi at da de gamle bergmenn for nøyaktig 100 år siden gikk fra å drive fagforeningsarbeid og kamp for bedre forhold på sin arbeidsplass – til også å drive politisk virksomhet og samfunnsbygging ut fra sine ideer og verdier – da sto ikke bergmennene alene. Da sto bergmannen sammen med sagbruksarbeideren, med rallaren, med småbrukeren og husmannen, med skeiders