Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Nytt kommunestyre i gang med sitt virke

Torsdag 22. oktober var det nye kommunestyret i gang med sitt virke. Uka før hadde vi det siste møtet i det "gamle" kommunestyret. 10 representanter fra det gamle kommunestyret er med i det nye. Det er altså en utskiftning på nesten halvparten av kommunestyrets medlemmer. En fin blanding av kontinuitet og fornyelse med andre ord. Det kan vel ikke sies å være noen dramatiske forskjeller på kommunestyrets sammensetning fra 2011-15 til 2015-19. Men noen ulikheter er det. Kjønnsbalansen var f.eks mye bedre i det gamle kommunestyret. 9 kvinner og 10 menn var faste medlemmer på slutten av perioden. Dette er nå endret til 6 kvinner og 13 menn. En fordeling som ikke er et likestilt og moderne samfunn verdig. Alderssammensetningen kan sies å ha gått i positiv retning. I det nye kommunestyret er det både en representant over 70 år og en under 20. De representerer aldersgrupper som utgjør en vesentlig del av vår befolkning, og det er bra disse er representert i kommunens øverste b

Store investeringer i Meldal de siste 10-12 årene

Bilde
Lokalavisa har i dag et oppslag om de store investeringene som for tiden gjøres på Storås. Det er flott å bli minnet på at det tross alt foregår mye utviklingsarbeid i kommunen, både av næringslivet, frivillig sektor og av kommunen selv. Samlet sett er det relativt store investeringer og utbygginger som har skjedd i kommunen de siste 10-12 årene.  Jeg har prøvd å liste opp en del av dem som jeg kommer på i farten. Listen kan helt sikkert suppleres med en god del flere eksempler. Jeg har her holdt meg til offentlige eller næringsmessige investeringer, samt tatt med frivillig sektor. Boligmarkedet og landbruksnæringa er holdt utenom. Særlig i landbruket er det investert voldsomt de siste 10 årene, så her ville listen blitt lang. Innenfor bedriftsmarkedet er de største investeringene gjerne på maskinparken, og dette er heller ikke tatt med. Storås: Påbygging/utvidelse Syrstadeng Bil og etablering av Storås-puben Etablering av Smith Elementbygg avd. Storås Etablering/istan

1.mai 2015: Appell ved Bergmannen - Løkken Verk.

Nedenfor er en gjengivelse av appellen jeg holdt på årets 1.mai-markering på Løkken.   Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen. Det er veldig fint å kunne markere denne dagen sammen med dere her på Løkken, hvor dagen har hatt så stor betydning opp gjennom historien – og hvor oppslutninga om 1. mai fortsatt er veldig god. På denne dagen blir man også ydmyk når vi stopper opp og har en markering her ved Bergmannen. Et viktig symbol for industrihistorien og arbeiderhistorien her på stedet. Også et veldig sentralt symbol for arbeiderbevegelsen, ikke bare her på stedet, men i hele bygda og i dalføret for øvrig. Så vet vi at da de gamle bergmenn for nøyaktig 100 år siden gikk fra å drive fagforeningsarbeid og kamp for bedre forhold på sin arbeidsplass – til også å drive politisk virksomhet og samfunnsbygging ut fra sine ideer og verdier – da sto ikke bergmennene alene. Da sto bergmannen sammen med sagbruksarbeideren, med rallaren, med småbrukeren og husmannen, med skeiders