Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2014

Elendig eldrepolitikk

Regjeringen foreslår å kutte ut ordningen "Den kulturelle spaserstokken". Det er etter mitt syn et elendig forslag og dårlig eldrepolitikk. http://www.aftenposten.no/kultur/Na-ma-helsearbeidere-underholde-7753635.html "Den kulturelle spaserstokken" har sørget for at mange eldre har fått opplevelser enten gratis eller til en rimelig pris, som uten offentlig støtte ville vært en umulighet. Kanskje spesielt ute i distriktene er det krevende å oppdrive profesjonelle kulturaktører som kan stille opp på dagtid, til en pris som kan forsvares for arrangørene. Gjennom "Spaserstokken" har kommunene fått tilgang til statlige midler og i tillegg etablert et godt samarbeid sånn at kulturaktører har reist rundt og gledet mange eldre. Dette er god eldreomsorg. Det vises i blikkene på beboerne på Helsetunet for eksempel. Musikkopplevelsene de har fått gjennom denne ordningen har gitt dem noe å glede seg til i forveien, og leve lenge på i ettertid. Når ordningen nå