Innlegg

Viser innlegg fra august, 2014

Tilsvar til Endre Storholt

I et leserinnlegg den 30. august går Endre Storholt til angrep på flere aktører som han mener motarbeider Løkken Verk Montessoriskole. Jeg er usikker på hvor lurt det er å konstruere fiendebilder, men skal ikke blande meg for mye opp i det.  Jeg føler i alle fall behov for å korrigere bildet som tegnes av hvordan Meldal kommune under dagens politiske og administrative ledelse tilnærmer seg privatskolen på Løkken, for Endre Storholts framstilling kjenner jeg meg ikke igjen i. En ting jeg først vil si meg enig med Endre Storholt i, og det er at det er pussig å lese Ola Bjørkøy sitt svar i avisa om at situasjonen med en stor privatskole på Løkken var umulig å forutsi da de kommunale skolene ble nedlagt. Endre Storholt har rett i at det var godt kjent at det forelå konkrete og realistiske planer om å opprette en privatskole, dersom den offentlige skolen på Løkken ble lagt ned.   At skolen er etablert og med rimelig stort tilfang av elever fra Løkken krets, burde derfor ikke overra