Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2014

Debatt om barnehager, eiendomsskatt og andre grep - si din mening

I en og en halv uke har vi kunnet sette oss inn i Telemarkforskning sin rapport og anbefalinger til Meldal kommune. De foreslår drastiske grep, da handlingsrommet er brukt opp. De mest omstridte grepene som anbefales er å utrede en annen barnehagestruktur og å innføre eiendomsskatt. Torsdag ettermiddag var rådmannens tilrådning klar. I saksframlegget kommer det fram at fra et administrativt ståsted virker det mest rasjonelt å gå for endring av barnehagestruktur, da dagens struktur krever vedlikehold og oppgradering av mye bygningsmasse. Imidlertid velger rådmannen å anbefale noen justeringer på de planlagte investeringene, men beholde strukturen, og i stedet innføre eiendomsskatt for å kunne betale for de høye driftskostnadene dette innebærer. Etter det jeg klarer å se står kommunestyret mellom følgende valg: Spare penger ved å endre barnehagestrukturen/slå sammen barnehager. Innføre eiendomsskatt for å finansiere en dyr struktur. Utsette planlagte investeringer til en har skaffet

Biblioteket - et godt sted å være

Onsdag 5. februar hadde jeg flyttet kontoret mitt ut til biblioteket på Løkken. Overskriften på blogginnlegget her kunne godt passet for å oppsummere den dagen for min del, men utsagnet er hentet fra en av bibliotekets brukere som jeg hadde en prat med. Han skrøt av hvor bra biblioteket er, og at det er et godt tilbud som vi må ta vare på. Først vil jeg si at jeg ble litt overrasket over hvor mange som er innom biblioteket. Her var det unger og voksne og eldre som var innom for å levere og låne nye bøker. Noen oppsøker informasjon, leser aviser og bestiller faglitteratur, andre er ute etter godt skjønnlitterært lesestoff. Noen er også innom "bare sånn læll", fordi det er rolig og trivelig på biblioteket. Biblioteket brukes også av studenter og skoleelever, ikke bare for å lete opp informasjon, men rett og slett for å sette seg ned og lese sitt pensum. Mange tror kanskje at biblioteket bare er en plass hvor en låner bøker. Men det er så mye mer. Et folkebibliotek har mange