Innlegg

Viser innlegg fra 2014

Budsjett og økonomiplan

Bilde
Så var det gjort. Et nytt budsjett er banket, og denne gang med upopulære grep i seg. Meldal kommune utvider eiendomsskatten til å gjelde boliger og fritidsboliger. Det ble etterhvert klart at vi ikke hadde noe valg. Alle partiene tok et grundig dypdykk i budsjettet og vi vurderte alle en del smertelige kutt. Mange i kommunestyret var villig til å skjære ned en del, men langt i fra så mye som nødvendig for å få et budsjett i balanse. Høyre og Frp sine representanter konkluderte annerledes, de var villige til å kutte mer enn oss andre. Men heller ikke deres budsjettforslag var i balanse, og ville nok ikke blitt godkjent av fylkesmannen om det hadde blitt vedtatt. Med et slikt budsjett måtte vi startet på igjen på nyåret med nytt budsjettmøte og enda større kutt. Altså det rene kaos. Et flertall på 17 representanter (AP, SP, Krf) valgte å trygge offentlige tjenester innen skole, barnehage, eldreomsorg, kultur og tekniske tjenester, framfor kaos, utrygghet, usikkerhet og oppsigelser

Elendig eldrepolitikk

Regjeringen foreslår å kutte ut ordningen "Den kulturelle spaserstokken". Det er etter mitt syn et elendig forslag og dårlig eldrepolitikk. http://www.aftenposten.no/kultur/Na-ma-helsearbeidere-underholde-7753635.html "Den kulturelle spaserstokken" har sørget for at mange eldre har fått opplevelser enten gratis eller til en rimelig pris, som uten offentlig støtte ville vært en umulighet. Kanskje spesielt ute i distriktene er det krevende å oppdrive profesjonelle kulturaktører som kan stille opp på dagtid, til en pris som kan forsvares for arrangørene. Gjennom "Spaserstokken" har kommunene fått tilgang til statlige midler og i tillegg etablert et godt samarbeid sånn at kulturaktører har reist rundt og gledet mange eldre. Dette er god eldreomsorg. Det vises i blikkene på beboerne på Helsetunet for eksempel. Musikkopplevelsene de har fått gjennom denne ordningen har gitt dem noe å glede seg til i forveien, og leve lenge på i ettertid. Når ordningen nå

Gjevilvassdalen / Blåhø

Bilde
Mr. To par solbriller ved Gjevilvatnet Frokost før fjelltur

Tilsvar til Endre Storholt

I et leserinnlegg den 30. august går Endre Storholt til angrep på flere aktører som han mener motarbeider Løkken Verk Montessoriskole. Jeg er usikker på hvor lurt det er å konstruere fiendebilder, men skal ikke blande meg for mye opp i det.  Jeg føler i alle fall behov for å korrigere bildet som tegnes av hvordan Meldal kommune under dagens politiske og administrative ledelse tilnærmer seg privatskolen på Løkken, for Endre Storholts framstilling kjenner jeg meg ikke igjen i. En ting jeg først vil si meg enig med Endre Storholt i, og det er at det er pussig å lese Ola Bjørkøy sitt svar i avisa om at situasjonen med en stor privatskole på Løkken var umulig å forutsi da de kommunale skolene ble nedlagt. Endre Storholt har rett i at det var godt kjent at det forelå konkrete og realistiske planer om å opprette en privatskole, dersom den offentlige skolen på Løkken ble lagt ned.   At skolen er etablert og med rimelig stort tilfang av elever fra Løkken krets, burde derfor ikke overra

Åpning av Vinterlarm

Åpningsdagen av Vinterlarm ble en bra start, med kunstutstilling av Anne Grefstad og konsert med Anders Jektvik m/band på kvelden. Jeg fikk æren av å tute det hele i gang. Her gjengis talen min fra åpningen på Storås Trevare. Åpning av Vinterlarm KJÆRE ALLE SAMMEN! Velkommen til Storås Trevare denne lørdagen 1. mars 2014. Velkommen til verdens første Vinterlarm i Meldal. Ei hel uke med kultur, larm, spetakkel, artighet, un derholdning, latter, ettertanke, varierte uttrykk og inntrykk  -  og  ikke minst – samling og fellesskap. Når nå Vinterlarm åpnes, så skjer det på den mest naturlige plassen for å åpne en stor kulturhappening. Ikke i et påkostet kulturhus med proff scenebelysning – men på Storås Trevare. Denne plassen har vært midtpunkt, base og senter for kommunens største kulturarrangementer i mange år før, nemlig  Storåsfestivalen . Når vi nå har fått et nytt – og helt annet kulturarrangement i bygda, så beholder vi et snev av festivalfølelsen vi ble så vant til, med at åpningen e

Åpning av Vinterlarm

Åpningsdagen av Vinterlarm ble en bra start, med kunstutstilling av Anne Grefstad og konsert med Anders Jektvik m/band på kvelden. Jeg fikk æren av å tute det hele i gang. Her gjengis talen min fra åpningen på Storås Trevare. Åpning av Vinterlarm KJÆRE ALLE SAMMEN! Velkommen til Storås Trevare denne lørdagen 1. mars 2014. Velkommen til verdens første Vinterlarm i Meldal. Ei hel uke med kultur, larm, spetakkel, artighet, un derholdning, latter, ettertanke, varierte uttrykk og inntrykk  -  og  ikke minst – samling og fellesskap. Når nå Vinterlarm åpnes, så skjer det på den mest naturlige plassen for å åpne en stor kulturhappening. Ikke i et påkostet kulturhus med proff scenebelysning – men på Storås Trevare. Denne plassen har vært midtpunkt, base og senter for kommunens største kulturarrangementer i mange år før, nemlig  Storåsfestivalen . Når vi nå har fått et nytt – og helt annet kulturarrangement i bygda, så beholder vi et snev av festivalfølelsen vi ble så vant til, med at åpningen e

Debatt om barnehager, eiendomsskatt og andre grep - si din mening

I en og en halv uke har vi kunnet sette oss inn i Telemarkforskning sin rapport og anbefalinger til Meldal kommune. De foreslår drastiske grep, da handlingsrommet er brukt opp. De mest omstridte grepene som anbefales er å utrede en annen barnehagestruktur og å innføre eiendomsskatt. Torsdag ettermiddag var rådmannens tilrådning klar. I saksframlegget kommer det fram at fra et administrativt ståsted virker det mest rasjonelt å gå for endring av barnehagestruktur, da dagens struktur krever vedlikehold og oppgradering av mye bygningsmasse. Imidlertid velger rådmannen å anbefale noen justeringer på de planlagte investeringene, men beholde strukturen, og i stedet innføre eiendomsskatt for å kunne betale for de høye driftskostnadene dette innebærer. Etter det jeg klarer å se står kommunestyret mellom følgende valg: Spare penger ved å endre barnehagestrukturen/slå sammen barnehager. Innføre eiendomsskatt for å finansiere en dyr struktur. Utsette planlagte investeringer til en har skaffet

Biblioteket - et godt sted å være

Onsdag 5. februar hadde jeg flyttet kontoret mitt ut til biblioteket på Løkken. Overskriften på blogginnlegget her kunne godt passet for å oppsummere den dagen for min del, men utsagnet er hentet fra en av bibliotekets brukere som jeg hadde en prat med. Han skrøt av hvor bra biblioteket er, og at det er et godt tilbud som vi må ta vare på. Først vil jeg si at jeg ble litt overrasket over hvor mange som er innom biblioteket. Her var det unger og voksne og eldre som var innom for å levere og låne nye bøker. Noen oppsøker informasjon, leser aviser og bestiller faglitteratur, andre er ute etter godt skjønnlitterært lesestoff. Noen er også innom "bare sånn læll", fordi det er rolig og trivelig på biblioteket. Biblioteket brukes også av studenter og skoleelever, ikke bare for å lete opp informasjon, men rett og slett for å sette seg ned og lese sitt pensum. Mange tror kanskje at biblioteket bare er en plass hvor en låner bøker. Men det er så mye mer. Et folkebibliotek har mange