Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2013

Åpen, raus og driftig?

Meldal kommunes slagord blir ofte brukt i en ironiserende tone, når det er saker som demonstrerer motsatte holdninger enten hos politiske eller administrative krefter, eller blant meldalinger flest. Prosessen rundt valg av disse ordene skjedde under prosjektet Løft Meldal Opp og Fram, der innbyggerne selv fikk være med og si hvordan vi meldalinger ønsker å framstå. Hvis meldalinger ønsker å framstå som åpen, raus og driftig er det opp til oss folkevalgte i Meldal å legge til rette for at vi skal være det. Da skal vi stimulere de åpne, rause og driftige kreftene i bygda vår. I løpet av dagen har debatten rundt kommunestyrets vedtak om å gå i dialog med Imdi om å ta i mot flyktninger, eskalert. Bakgrunnen er varaordførerens uttalelser i lokalavisa, etterhvert også i andre medier. Jeg registrerer at debatten blant innbyggerne våre går i sosiale medier. Jeg føler behov for å reflektere litt rundt de politiske prosessene fram mot kommunestyrets vedtak. Debatten både i formannskap og i k