Innlegg

Viser innlegg fra september, 2013

Retningsvalget - også for Meldal

Mandag går vi til valgurnene. Årets Stortingsvalg er et retningsvalg - også for Meldals framtid. Det vil jeg si noen ord om her: Stortingsvalget er også et regjeringsvalg. Meldal trenger en regjering som spiller på lag med kommunene, for det er i kommunene vi lever våre liv, og det er kommunene som leverer mange av våre viktigste velferdsoppgaver. Kommuneøkonomi: For å levere tjenester til innbyggerne som er av en slik kvalitet som forventes, må kommunene få tilført nok midler. Sist Erna hadde ansvar for dette som kommunalminister var det ordføreropprør. I dette opprøret var det mange Høyre- og KRF-ordførere med. De fikk nok av strupetaket som ble holdt på kommunene som førte til nedskjæringer av viktige velferdstjenester innen skole og pleie- og omsorg. Jeg mener det er viktig å bruke de store pengene på disse oppgavene, heller enn skattelettelser. Jeg går ikke sulten til kvelds, jeg har penger til å kjøpe meg klær. Jeg har penger til å dra på ferie. Jeg trenger ikke skattelette,