Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2013

Profilering av lokalt næringsliv - del 2

Bilde
I forrige post skrev jeg om kommunens bidrag til meldal.no og til Orkladal næringsforening, som begge er viktige kanaler for lokalt næringsliv. Felles for de ekstra bevilgninger vi har gjort i disse to tilfellene er at det er en ekstra satsing i en kortvarig periode, og ikke ment som en varig støtte. Både det løftet som gjøres i næringsforeninga nå og den ekstra satsingen som meldal.no gjør for å profilere lokalt næringsliv og skrive om næringssaker, tror jeg har stor nytte for bedrifter og næringsaktører i Meldal. Jeg vil trekke fram to eksempler til på hvordan Meldal kommune nå forsøker å bidra til profilering av lokalt næringsliv: I gårdagens formannskap vedtok vi å inngå en samarbeidsavtale med Å Grendalag i forbindelse med utgivelsen av hytteavisa "Opplev Meldal". Denne lages på frivillig basis uten noe særlig fortjeneste til grendalaget. Men den er en god profilering av kommunen overfor våre hytteinnbyggere, og ikke minst den er et nyttig annonseorgan for lokale