Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2013

Kommunestyremøtet 7. mars: Mange viktige avgjørelser

Torsdag 7. mars var det årets andre kommunestyremøte i Meldal. Med lang saksliste, deriblant en del saker som mange innbyggere var interessert i. Det dukket da også opp et stort antall tilhørere til et kommunestyremøte som varte og rakk - og det var blitt midnatt ennå vi kunne gå hjem. En del av sakene er diskutert og omtalt på diverse sosiale medier. Jeg tillater meg derfor å omtale disse her, med noen kommentarer. Men først så vil jeg nevne at kommunestyret fikk høre både ungdomsrådet og eldrerådet før vi behandlet sakene. Magnus Haugen og Kjersti Drugli fra Ungdomsrådet la fram skisser og tegninger av slik de ønsker forskjønning og oppgradering av badestranda på Frilsjøen skal bli. Kreative og spennende planer. Dette med bakgrunn i kommunestyrets bevilgning på 40.000 kr til en oppgradering. De pengene rekker ikke langt for ungdomsrådets planer, men det kan være en liten, men god start. Boligtomter: Dette ble en sak som det ble stort engasjement rundt og også en del diskusjoner