Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Befolkningsveksten fortsetter - velkommen til 214 nye Meldalinger!

Noen er kanskje litt lei av mitt fokus på innbyggertall og fødselstall. Men pilene peker i riktig retning og jeg fortsetter å oppdatere mine lesere med info om utviklingen i kommunen. For folk som bor i store vekstkommuner kan det vel alltids se litt komisk ut at en gjør en stor sak ut av forholsvis liten vekst, - men for ei bygd som har slitt med gradvis nedgang siden store arbeidsplasser forsvant på slutten av 80-tallet, - så er de senere årenes positive utvikling en svært hyggelig lesing. Det er ikke den store veksten, men det går i rett retning. Positive tall også for 3. kvartal i år Nå har SSB offentliggjort tallene for 3. kvartal og de viser at vi også i denne perioden "går i pluss". Til sammen er vi nå 35 flere meldalinger enn vi var 1. januar i år. Pr. 1. oktober er vi 3959 meldalinger. I følge prognosene skal vi passere 4000 innbyggere innen år 2018, men foreløpig kan det se ut som at vi kan få det til lenge før det. Det er i hovedsak tilflytting som gjør at vi