Innlegg

Viser innlegg fra 2012

Befolkningsveksten fortsetter - velkommen til 214 nye Meldalinger!

Noen er kanskje litt lei av mitt fokus på innbyggertall og fødselstall. Men pilene peker i riktig retning og jeg fortsetter å oppdatere mine lesere med info om utviklingen i kommunen. For folk som bor i store vekstkommuner kan det vel alltids se litt komisk ut at en gjør en stor sak ut av forholsvis liten vekst, - men for ei bygd som har slitt med gradvis nedgang siden store arbeidsplasser forsvant på slutten av 80-tallet, - så er de senere årenes positive utvikling en svært hyggelig lesing. Det er ikke den store veksten, men det går i rett retning. Positive tall også for 3. kvartal i år Nå har SSB offentliggjort tallene for 3. kvartal og de viser at vi også i denne perioden "går i pluss". Til sammen er vi nå 35 flere meldalinger enn vi var 1. januar i år. Pr. 1. oktober er vi 3959 meldalinger. I følge prognosene skal vi passere 4000 innbyggere innen år 2018, men foreløpig kan det se ut som at vi kan få det til lenge før det. Det er i hovedsak tilflytting som gjør at vi

.... og noe å leve for (fotball og rock)

Bilde
Denne blogginga går litt i rykk og napp. Etter helgas opplevelser blir man litt inspirert til å krote ned noen ord igjen. Det snakkes ofte om å ha noe å leve av (jobb, inntekter) og noe å leve for. Gode opplevelser, gjerne på kulturfronten, kommer inn under det siste. Heldigvis er vi forskjellige, og det er veldig ulikt hva som gir hver av oss de gode opplevelsene. I helga har jeg fått ta del i noen begivenheter som har gitt meg gode opplevelser i alle fall, og jeg merker jo at det fungerer som energipåfyll. På lørdag var jeg en av ca. 250 tilskuere til Meldal FK sin kamp om kretsmesterskapet. Det ble en god opplevelse i snøføyka. Etterpå fikk jeg ta del i markeringa av 10-årsjubileet til klubben, og etter opprykk, serie- og kretsmesterskap for A-laget så bidro det selvsagt til ekstra god stemning på jubileumsfeiringen. Fotball engasjerer, og det spesielle med fotball i forhold til mange andre idretter er at det engasjerer så mange! Senere på kvelden tok jeg turen til Fannremsmoe

Helsesamarbeid i Orkdalsregionen

Fredag 24. august var ordførerne i 12 kommuner samlet i Agdenes. Her ble viktige brikker for regionens helsesamarbeid lagt på plass. Samhandlingsreformen har på mange måter tvunget kommunene til å samarbeide om viktige oppgaver som kommunene har ansvar for. Det er derfor fryktelig viktig at vi nå har blitt enige om en del sentrale detaljer i samarbeidet. Det gjenstår nå at de enkelte kommunestyrene godkjenner disse detaljene. Det har vært en lang prosess som er kjørt i prosjektet "Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen" (SiO) der en rekke avtaler med helseforetakene allerede er på plass. En av detaljene som ordførerne fikk på plass nå på fredag var vertskommuneavtalen med Orkdal kommune for SiO samhandlingsenhet. Det som skiller dette samarbeidet fra andre tjenester som vi har overført til en vertskommune er at vi har sikret politisk styring. Det etableres en nemd med politikere fra alle deltakerkommunene, og slik sikrer vi folkevalgt styring i et så viktig samarbeid. Leg

Åpning av Montessorri-skole

Lørdag fikk jeg en forespørsel om jeg kunne foreta åpninga av Løkken Verk Montessorri Barneskole. I dag kl. 09:00 var alle elever (77), lærere og en del foreldre samlet ved "Kløvern" for å starte første skoledag på den nye skolen. Noen vil sikkert reagere på at ordføreren åpner en slik skole som jo konkurrerer med den kommunale skolen, som tross alt er den vi har direkte ansvar for og myndighet over. Samtidig, - jeg er ordfører for alle i Meldal, og når montessorri-skolen først er etablert så er vi alle tjent med at den blir så god som mulig for de elevene som går der. Dagens kommunestyre oppfatter jeg er opptatt av at vi skal legge konfliktene bak oss og se framover for å utvikle lokalsamfunnet vårt best mulig. Ikke minst med tanke på ungene. De som var i mot at de offentlige skolene skal samles til en felles offentlig grunnskole har måttet akseptere at slik blir det. De som er skeptiske og motstandere av etablering av en Montessorri-skole, må også akseptere at nå er den

Meldal mot 4000 innbyggere?

Fødsellstallene for første halvår 2012 lover godt for at dette blir et godt "fødselsår" i Meldal. Dette bekrefter en trend om økende fødsellstall etter de dårlige årene 2006 og 2007. Den lange trenden med økt tilflytting fortsetter også, og i sum gir dette økning i innbyggertallet. Alderssammensetningen er i ferd med å normalisere seg. Det er god grunn til å tro at vi har vært innom bunnen i innbyggertallet for noen år tilbake, og at vi nå skal planlegge for videre vekst. Når blir vi 4000 innbyggere igjen i kommunen vår? I følge SSB sine befolkningsframskrivninger så passerer vi 4000 innbyggere en gang i løpet av 2017. Det er ingen grunn til å tro at dette er for optimistisk. De siste 10 årene har Meldal hatt en mer positiv utvikling/mindre negativ utvikling enn det SSB sine prognoser har spådd. Det er også interessant å se at SSB sine prognoser ikke tilsier noe nedgang i barnetallet i framtida, slik Meldal kommunes egne planer de siste årene har basert seg på. Tvert i mo

Bilder fra "Kåppår og Slagg - Arvesølvet" på Nyplassen

Bilde
I kveld var det premiere på Bergmannsteaterets oppsetning "Kåppår og Slagg - Arvesølvet". Med naturen og slagghaugene som kulisser ble vi dratt 300 år tilbake i tid. Da applausen la seg etter siste replikk og siste strofe måtte vi nesten klype oss i armen. En morsom og flott forestilling med skuespillprestasjoner på et utrolig høyt nivå. Veteranene er vi vant til å bli imponert av, men i Bergmannsteateret dukker det alltid mange nye og unge fjes opp, som en skulle tro aldri hadde gjort annet enn å synge og spille teater. De unge dominerte og imponerte. Jeg hadde vært innom og sett litt av øvingene, men ble overrasket over at det var så mye humor i stykket. Dette var underholdning på utrolig høyt nivå. Meldal bør være stolt av å ha slike krefter og talenter. Det er grunn til å trekke fram instruktør Ulrik Svalsten, som mange ganger helt siden 1995 har kommet hit til bygda for å omdanne glade amatører til nesten proffe skuespillere. Han har utvilsomt lyktes nok en gang. His

Trivsel og glede på badestranda

Bilde
Det har ikke vært den helt store badesesongen med det dårlige sommerværet som har vært. Men nå, helt på tampen av skoleferien ble det både soling og bading på mange. Frilsjøen var stedet for sommerens siste aktivitet i "Skolefri i Meldal", der over 20 unger både grillet, spilte ball, turnet og ikke minst badet. Da jeg var innom så det ut til å være stor trivsel. Denne kommunale badestranda ønsker kommunestyret i Meldal å oppgradere og forskjønne, slik at den blir mer attraktiv som samlings- og aktivitetsområde, spesielt blant de unge. Derfor er det bevilget penger til å komme i gang med et arbeid her. Så skjønner alle at det nok må vesentlig mere penger til for å gjøre de store arbeidene, men det er iallefall en start. Kommunestyret ønsker også å involvere Ungdomsrådet i det videre arbeidet med å oppgradere badestranda. Det er viktig å involvere de unge - for ønsker ikke de en slik plass så skal en kanskje heller ikke bruke så mye ressurser på det. Men s

Fortelleren Ingvald Svinsaas

I dag er det 100 år siden forfatteren Ingvald Svinsaas ble født. I den anledning ble det åpnet en utstilling på Meldal Folkebibliotek. Forhåpentligvis bidrar utstillingen til at enda flere oppdager Ingvald sitt forfatterskap i hele sin bredde og sine kvaliteter. Ingvald Svinsaas er helt ubestridt den mest anerkjente forfatter fra Meldal gjennom tidene. Han var i sin tid blant de mest produktive forfatterne i landet, med 30 bøker i løpet av en 40-årsperiode. Dette omfatter både romaner, novellesamlinger og barnebøker. I tillegg var han fast spaltist i Arbeider-Avisa og i Avisa Sør-Trøndelag. Ingvald Svinsaas mottok en rekke priser for sitt forfatterskap. Trilogien om Oluf (I skyggen av et tårn, 5 år, Etter slagene) regnes vel som hans hovedverk, mens barnebøkene var de som ble mest internasjonalt utbredt. For dagens meldalssamfunn har Svinsaas sin diktning en uvurderlig betydning, nettopp fordi mange av hans tekster og fortellinger omhandler det samfunnet han selv var en del av.

Kvinnovasjon

Bilde
Gjennom lokalavisa og Næringshagen i Orkdalsregionen får vi vite at hele 11 av 18 plasser i opptaket til Kvinnovasjon Trondheimsfjorden er tildelt damer i fra Orkdalsregionen. Det er imponerende. Næringshagen tror noe av årsaken til at såpass mange damer har nådd igjennom og fått plass i dette Kvinnovasjonsnettverket er Meldal kommunes prosjekt "Løft Meldal Opp og Fram" der det ble satset på et eget Kvinnekraftverk. Det har muligens gitt en del damer fra dalføret både inspirasjon, tro og vilje til å satse på sin forretningside. Jeg har tidligere på bloggen skrevet om verdien av at damer, og kanskje spesielt unge damer, skaper sin egen arbeidsplass og tør å satse som grundere og næringsdrivende. Mange distriktssamfunn sliter med at unge kvinner forlater bygda fordi det ikke er nok interessante arbeidsplasser for dem og den kompetansen de har skaffet seg. Da er det flott å se at i vårt dalføre så finnes det mange damer som både vil og har evne til å satse på egne ideer

Storåsminner

Bilde
Da er Storåsfestivalen over for denne gang. For min egen del er det blandede følelser. Personlig fikk jeg noen av de beste konsertopplevelsene jeg har hatt på akkurat denne festivalen. Samtidig er det ikke til å komme utenom at det var veldig lite folk på årets festival, - nettopp det året man var avhengig av å lykkes etter flere tunge år bak seg. Hva som nå skjer er uvisst. I løpet av de neste dagene får vi vite mer hvordan det har gått økonomisk. Festivalen har gjort en kjempejobb med å få kostnadene ned. Det er kuttet drastisk på utgiftene, nettopp for å kunne levere et greit resultat selv med mindre publikum enn tidligere. Så ble nok publikumstallet antakelig enda dårligere enn selv et lavt budsjett kan takle, men det gjenstår altså å se. Mange vil konkludere med at festivalens tid er over, - det er ikke lenger marked eller betingelser for å kunne lykkes med festival her i bygda. Det kan godt hende at det er den riktige konklusjonen, men jeg synes ikke vi skal forhaste oss med

Meldal i bilder

Bilde

Ytringsfrihet og anstendighet etter 22. juli

På søndag markeres 1-årsdagen for tragedien den 22. juli i fjor. Det norske folks reaksjoner og håndtering av tragedien har vakt internasjonal oppmerksomhet. Varme og omtanke for de berørte og sørgende har stått sterkest. De hatefulle og forferdelige handlingene skapte mer kjærlighet og samhold i det norske folk. I året som har gått har vi blitt mer oppmerksomme på den store utbredelsen av hatefulle og ekstreme ytringer som skjer spesielt på nettet. Det var her på nettet Anders Behring Breivik fant næring til sitt hat. Det var her han fant støtte for sine ekstreme holdninger, det var her han oppdaget at det var mange som tenkte som han. Vi så hva det førte til. En skulle derfor tro at mange lærte av dette. At en lærte å debattere og diskutere med en viss forsiktighet, der en tar inn over seg at det finnes enkeltpersoner som kan finne på å la ekstreme ytringer legitimere ekstreme og voldelige handlinger. Det ser dessverre ikke ut som dette har slått til. I de ulike diskusjonene r

Den sosiale fotballklubben

Bilde
Som mange har fått med seg så har jeg besøkt Meldal FK under årets Storsjøcup i Østersund. Grunnen til at jeg tok turen var mest for å se med egne øyne det jeg fra før hadde skjønt: Storsjøcup er en stor sosial happening for fotballfamilien i Meldal FK som styrker klubbfølelse og samholdet. Hvis noen i tillegg oppfatter mitt besøk som en anerkjennelse av det flotte arbeidet som gjøres i klubben, både blant trenere, tillitsvalgte, foreldre og supportere, - ja så er jo det bra. Jeg håper virkelig fotballfamilien i Meldal FK føler at innsatsen de gjør blir anerkjent i lokalmiljøet vårt. Kanskje vil skitrenere, turn-foreldre, håndballledere og andre ildsjeler i bygda føle seg litt forbigått når jeg på denne måten trekker fram fotballfamilien spesielt. Det er ikke ment sånn. Alle ildsjeler er selvsagt like viktige og det skal ikke rangeres når det gjelder betydning av slik innsats. Det som gjør fotballen litt ekstra spesiell er at det er så omfattende. Antallet barn og ungdommer i kommu

Kulturkommunen

Bilde
Meldal kan trygt kalle seg kulturkommune. Det er det innbyggerne og frivilliglivet som sørger for. Vi er inne i høysesong for arrangementer, tilstelninger og kulturelle "happeninger", - skjønt vinteren er ikke mye til lavsesong den heller. Sist fredag holdt Are Hembre sin tradisjonelle konsert med gjester inne i Gammelgruva. Personlig har jeg aldri sett så mye folk inne i gruva, og de 600 hjelmkledde publikummere fikk valuta for pengene. Ole Edvart Antonsen, trompetist i verdensklasse, hadde noen musikalske nummer som ga gåsehud inne i berget. Are og Maria sin versjon av The Prayer var et annet stort høydepunkt. Det var det også da Are sang Time to say goodbye. Flottere måte å vise fram et unikt kulturminne som Gammelgruva til alle gjester fra bl.a Trondheim og Stjørdal finnes ikke. På slike kvelder er Fagerlisalen landets beste konsertsal! Det nærmer seg også festivaltid i Meldal. Storås er festivalbygda, og i år blir det to festivaler. Storås Dansefestival som startet o

Å skape sin egen arbeidsplass

Satsing på entreprenørskap har fått økt fokus de senere årene, også her i Meldal. Jeg tør påstå at det satses ganske godt på dette i grunnskolen i Meldal, der elevene etablerer egne elevbedrifter. En del av elevbedriftene har ganske stor aktivitet, og har gjort seg bemerket i flere konkurranser. De senere årene har vi også sett at spesielt unge kvinner i Meldal har greid å etablere sine egne arbeidsplasser. Denne uka ble det kjent at en ung kvinne starter opp ny frisersalong i midtbygda. Det er også en kvinne som står bak nyetableringen av en akupunktørbedrift på Løkken tidligere i år. Fra tidligere år har vi sett at unge kvinner har startet opp både hudterapeutsalong og egen fotobedrift, - med stor suksess etter det jeg har klart å registrere. Det er ikke det at unge kvinner er mer verdifulle enn unge menn i slike sammenhenger. Likevel er det litt ekstra gledelig å se at mange unge damer tør å satse på å skape sin egen arbeidsplass her i Meldal. Små bygdesamfunn har en tendens til

Liv i samfunnshusene

Årets 17.mai-feiring er vel overstått. En hektisk, men flott dag ble for min egen del avsluttet i nabokommunen, nærmere bestemt i Svorkbygda. Anledningen var Svorkbygda teaterlag sin premiere på forestillingen "Kona eller livet". Forestillingen var fantastisk morsom. Så Svorkbygdingene får ha meg unnskyldt for det jeg nå skal si: Jeg er fascinert over at et så bittelite sted som Svorkbygda klarer å opprettholde et flott tilbud og stor aktivitet. Altså, - Løkken eller Meldal, - det er ikke akkurat verdens navle det heller. Men Svorkbygda virker litt uti huttiheita, langt fra det aller meste. Men der har de altså Svorkbygda Ungdomshus, som framstår som et enkelt men anvendelig samfunnshus av den gode gamle sorten. Og der stabler et lite, men aktivt teaterlag opp nye teaterforestillinger år etter år, med tradisjon for premiere på selveste 17. mai. Jeg er mektig imponert. Og dette får meg til å slå et slag for de gode gamle samfunnshusene. Som lokalmiljøene føler eierskap ti

Ute skinner sola, men mange har det tungt

I dag er det nesten skyfri himmel. Temperaturen er behagelig. Snøen er snart helt borte. Vi går mot en lysere og varmere årstid. Mørket og kulden vi føler fra forferdelige skildringer i en rettsal i Oslo Tingrett blir en massiv kontrast. En vond kontrast. Rettsaken etter 22. juli har pågått i over ei uke nå. Mange uker gjenstår. For veldig mange er dette en svært tung tid. Overlevende og etterlatte har ulike behov. Noen vil følge rettsaken tett. Noen opplever en sterk mening med å følge rettsprosessen, selv om det er både sjokkerende, vondt og sårt. Andre har behov for å beskytte seg selv og ha minst mulig med rettsaken å gjøre. Begge deler er naturlig. Også for oss som ikke er direkte berørt er det ulike behov i forhold til dette. Noen opplever at den massive mediadekningen er ubehagelig og styrer mest mulig unna. Andre har behov for å følge med. Vi skal ha respekt for at vi opplever dette ulikt og har ulike ønsker. Midt oppe i alle redselsfulle og forferdelige skildringer vi nå

Stor tilflytting av barnefamilier

Å lese statistikk kan være gøy. I fortsettelse av mitt forrige innlegg her så kan jeg også legge fram ytterligere "bevis" for at vi har ganske stor tilflytting av barnefamilier til Meldal. Metoden er enkel: Først finner jeg ut fødselstallet for et gitt årskull i Meldal. Deretter sammenligner jeg det med antall i det samme årskullet pr. i dag. Differansen forteller hvor stor netto tilflytting det har vært i det årskullet. Jeg har tatt for meg årskullene 1996 (dagens 10-klassinger) - 2010 (dagens 2-åringer) Fødselsår Antall fødte Antall 1. Jan 2012 Endring 2010 48 51 + 3 2009 33 33 --- 2008 32 42 + 10 2007 27 37 + 10 2006 24 31 + 7 2005 37 39 + 2 2004 37 39 + 2 2003 35 39 + 4 2002 40 44 +