Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2011

Eie eller leie?

I siste kommunestyremøtet før det nyvalgte tiltrer ble det besluttet å klargjøre Å-skolen for salg på det åpne markedet. Samtidig skal deler av bygget bygges om til barnehagedrift. Tanken er at et eiendomsselskap med lag og organisasjoner på Å skal kjøpe bygget, og at kommunen skal leie tilbake areal til barnehage. Attpåtil skal kommunen være med som medeiere i eiendomsselskapet. Noen stiller derfor spørsmålet: er det ikke bedre at kommunen selv eier bygget? Å barnehage blir nå eneste barnehage der kommunen ikke eier lokalene. Som privatpersoner lærer vi at det er bedre å eie enn å leie. Men det gjelder visst ikke for kommunen. Å kvitte seg med overflødig areal etter skolenedleggelser er forståelig, men i dette tilfellet er det jo en kommunal virksomhet som skal inn i bygget igjen. Skal drift av bygget overlates til Å-byggen på dugnadsbasis? Beslutningen er tatt uten noen antydninger om leiekostnader, evt sammenlignet med driftskostnader ved å eie bygget. Dersom dette er det

Unge kvinner former Meldal

Små distriktskommuner som Meldal er ofte rammet av forgubbing. Et lite bygdesamfunn med sterke landbruks- og industrimiljø har ofte problemer med å holde på kvinnene, både fordi arbeidsmarkedet er begrenset og fordi kvinner oftere tiltrekkes av mer urbane tilbud i det sosiale livet. I Meldal ser vi klare trekk på at denne effekten ikke er alt for utpreget. De siste årene har flere unge kvinner etablert seg som næringsdrivende i hjemkommunen. Det er grunn til å håpe at dette gir inspirasjon til enda flere som ønsker å etablere seg her. Jeg har tidligere omtalt to av disse unge kvinnene, Stine og Camilla, som på hver sin kant har etablert egen virksomhet innen henholdsvis foto og hudpleie. For ikke lenge siden var det en reportasje i lokalavisa med disse, - sammen med frisør Gunn Mari, om et samarbeid de har etablert for å tilby "bli ny-pakker". Tre unge kvinner som gir F i grendastriden og samarbeider til felles nytte, og til innbyggernes nytte. Nå kommer enda et tilskud

Tålmodig

Etter at det ble klart at det blir "regjeringsskifte" i Meldal med meg i et meget sentralt verv, så har det vært en del henvendelser. En del lag og organisasjoner ønsker å møte påtroppende ordfører, og det er veldig forståelig. Jeg har jo også signalisert et ønske om å være tilgjengelig. Men så skal vi også ha respekt for at jeg ikke tiltrer før den 20. og jeg må være bevisst på å ikke framstå som jeg tjuvstarter i rollen. Meldal har i dag en ordfører - det er ikke meg, og det må vi forholde oss til. En kunne selvsagt ønsket seg en myk overgang, der påtroppende ordfører får gradvis startet sitt virke, men sånn fungerer det ikke. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke er all verdens tilgjengelig for forespørsler der det kan bli stilt spørsmål med hvilken rolle jeg opptrer i.