Vekst i antall arbeidsplasser i Meldal

I sommer kunne vi lese i lokale medier at antall arbeidsplasser i Meldal har økt de siste par årene.
Fra 2014-2016 er det faktisk Meldal som har økt mest av kommunene i regionen vår, og det i en periode da nettopp vår største bedrift har hatt nedbemanning som følge av nedgangen i offshoreindustrien.


Mens det var 1367 arbeidsplasser i Meldal i 2014, var dette økt til 1455 arbeidsplasser i 2016. Ingen kommuner rundt oss kan vise til slik vekst i disse årene.


Historisk har arbeidsplasser vært nøkkelen til at Meldal er en livskraftig kommune. Arbeidsplasser ga massiv tilflytting første halvdel av 1900-tallet, og folketallet var også på sitt høyeste nettopp på 50-tallet. Med rasjonalisering og effektivisering i industrien, gikk antall arbeidsplasser gradvis ned utover 60- og 70-tallet, men oppbyggingen av offentlig sektor og velferdstjenestene utlignet mye av dette. På slutten av 80-tallet forsvant imidlertid mange industriarbeidsplasser, og de neste 20 årene gikk også befolkningstallet ned som følge av det.

De siste 10 årene har befolkningstallet holdt seg ganske stabilt, og nå ser vi også at antall arbeidsplasser i Meldal øker. Det gir grunnlag for optimisme for å utvikle lokalsamfunnene våre videre.


Jeg tror det er viktig å fortsette arbeidet med entreprenørskap i skolen. Det er viktig å styrke eksisterende næringsklynger, og så blir det enda viktigere for kommunen å levere gode offentlige tjenester. Barnehageplasser og gode fritidstilbud både i Meldal og ellers i regionen er viktig for at vårt næringsliv skal kunne tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft i årene framover.


Hva som skjer med arbeidsgiveravgifta etter 2021 blir en nøkkelfaktor. Pr. nå er det rimeligere å ha folk ansatt i bedriften her, enn det er i mer sentrale områder. Det bør fortsatt være sånn skal vi ha sjans til å opprettholde og aller helst øke antall arbeidsplasser i framtida.


Vi går mot et spennende stortingsvalg i høst. Vi kan jobbe knallgodt lokalt sammen med næringslivet for å prøve å utvikle ting i rett retning, men både kommuner og næringsliv er veldig avhengig av en nasjonal politikk som virker stimulerende for arbeidsplasser i distriktet. Vi skal ikke, og kan ikke alle sammen bo i de store byene. Vi må ha arbeidsplasser i hele landet og trenger bevisst politikk for å legge til rette for det. I deler av landet har mange arbeidsplasser forsvunnet og arbeidsledigheten er høyere enn på 20 år. I Meldal har vi hatt positiv utvikling, men vi er avhengig bl.a av en offensiv industripolitikk for landet om vi som lite distriktssamfunn skal kunne videreutvikle næringslivet vårt.


Vi krysser fingre for at vi både lokalt og nasjonalt kan bidra til vekst og positiv utvikling i distriktet i årene framover!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?