Nye Orkland kommune: ambisjoner om mange arbeidsplasser

8. juni vedtok Stortinget at nye Orkland kommune blir en realitet fra 2020.
Lite er utformet og besluttet rundt den nye kommunen ennå, og det meste vil jo være opp til innbyggere, folkevalgte og ansatte i Orkland kommune i alle årene etter 2020. Men et godt grunnlag skal lages i tiden fram til sammenslåingen. Det beste grunnlaget ligger uansett i kvalitetene i dagens Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord.

Det er særlig på ett område Orkland vil utmerke seg, og det er som en kommune med mange arbeidsplasser. Til sammen har de fire kommunene i dag godt over 8000 arbeidsplasser. Det er før Isfjord Norway og evt. Norsk Kylling har etablert seg.

Det blir den kommunen med suverent flest arbeidsplasser utenom Trondheim, i det som i dag er Sør-Trøndelag. Nærmest kommer Melhus med 4800 arbeidsplasser. I dag har Stjørdal og Steinkjer i underkant av 11.000 arbeidsplasser, og det bør være en ambisjon for Orkland å konkurrere med disse byene om å bli den trønderske kommunen utenom Trondheim med flest arbeidsplasser.

Den største næringen i Orkland kommune vil være industrien. De fire kommunene har til sammen 1150 industriarbeidsplasser i dag. Men hakk i hæl kommer handelsnæringa (inkl. bilbransjen) med 1140 arbeidsplasser. Deretter kommer bygg- og anleggsbransjen med 640 arbeidsplasser. Transportbransjen sysselsetter i dag 490 personer. Like mange jobber innenfor
 Jordbruk, skogbruk og fiske. Dette er situasjonen i dag. Innen sammenslåingen i 2020 har det sikkert
blitt noen endringer. La oss håpe næringene har styrket seg og at vi er på vei mot 10.000 arbeidsplasser totalt.

I intensjonsavtalen er kommunene ambisiøse på næringsfeltet. Å ta vare på eksisterende og legge til rette for nye arbeidsplasser vil være en viktig oppgave for den nye kommunen. Grunnlaget ligger der allerede i dagens kommuner. Det skal videreutvikles og forsterkes, nettopp fordi vi tror vi skal få til enda mer sammen.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?