Innlegg

Viser innlegg fra 2017

Vekst i antall arbeidsplasser i Meldal

Bilde
I sommer kunne vi lese i lokale medier at antall arbeidsplasser i Meldal har økt de siste par årene. Fra 2014-2016 er det faktisk Meldal som har økt mest av kommunene i regionen vår, og det i en periode da nettopp vår største bedrift har hatt nedbemanning som følge av nedgangen i offshoreindustrien. Mens det var 1367 arbeidsplasser i Meldal i 2014, var dette økt til 1455 arbeidsplasser i 2016. Ingen kommuner rundt oss kan vise til slik vekst i disse årene. Historisk har arbeidsplasser vært nøkkelen til at Meldal er en livskraftig kommune. Arbeidsplasser ga massiv tilflytting første halvdel av 1900-tallet, og folketallet var også på sitt høyeste nettopp på 50-tallet. Med rasjonalisering og effektivisering i industrien, gikk antall arbeidsplasser gradvis ned utover 60- og 70-tallet, men oppbyggingen av offentlig sektor og velferdstjenestene utlignet mye av dette. På slutten av 80-tallet forsvant imidlertid mange industriarbeidsplasser, og de neste 20 årene gikk også befolkningsta

Nye Orkland kommune: ambisjoner om mange arbeidsplasser

8. juni vedtok Stortinget at nye Orkland kommune blir en realitet fra 2020. Lite er utformet og besluttet rundt den nye kommunen ennå, og det meste vil jo være opp til innbyggere, folkevalgte og ansatte i Orkland kommune i alle årene etter 2020. Men et godt grunnlag skal lages i tiden fram til sammenslåingen. Det beste grunnlaget ligger uansett i kvalitetene i dagens Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Det er særlig på ett område Orkland vil utmerke seg, og det er som en kommune med mange arbeidsplasser. Til sammen har de fire kommunene i dag godt over 8000 arbeidsplasser. Det er før Isfjord Norway og evt. Norsk Kylling har etablert seg. Det blir den kommunen med suverent flest arbeidsplasser utenom Trondheim, i det som i dag er Sør-Trøndelag. Nærmest kommer Melhus med 4800 arbeidsplasser. I dag har Stjørdal og Steinkjer i underkant av 11.000 arbeidsplasser, og det bør være en ambisjon for Orkland å konkurrere med disse byene om å bli den trønderske kommunen utenom Trondheim m