Debatt om regional næringsplan

Det seiler opp til debatt om den regionale næringsplanen som er utarbeidet etter bestilling fra Regionrådet i Orkdalsregionen. Tidligere denne uka gikk Børge Dahle ut med kritiske innvendinger og spørsmål til planen. Det er bra. Næringsaktørers engasjement om hvordan kommunene både i fellesskap og hver for seg kan bidra til økt næringsutvikling i vår region, er nødvendig for at vi skal lykkes. Planer i seg selv skaper ikke utvikling i næringslivet - men samhandling mellom næringsaktører og kommuner på bakgrunn av felles mål og strategier, kan bidra til tiltak og prosjekter som løfter oss som næringsregion og som næringskommuner.

I Meldal synes jeg allerede å se en viss effekt av den nye regionale næringsplanen, som kommunestyret har sluttet seg til. Da sikter jeg ikke til at de enkelte næringsetableringer allerede nå har fått endret rammevilkår eller fått bedret sine betingelser for vekst og utvikling. Men jeg sikter til at planen har styrket kommunens næringsfokus. Det er allerede satt i gang et arbeid for å "plukke ned" planens mål og strategier til omsettbare tiltak og fokusområder for Meldal kommune, selvsagt også sett opp i mot våre egne planer.

Arbeidet med den regionale planen har også endret dialogen mellom ordførerne i regionen. Fra å stort sett snakke om "hver vår syke mor" har vi nå fått en felles plattform å utfordre hverandre på, der regionens felles utfordringer og muligheter er mer tema. Dette vil vitalisere Regionrådet som arena.

Den regionale næringsplanen er ikke ment å erstatte kommunenes næringsarbeid hver for seg. Dette er ulikt organisert og innrettet fra kommune til kommune. Og jeg avviser ikke at det kan komme utfordringer med samkjøringen (eller mangel på sådan) mellom fellesprosjekter i regi av et regionalt næringsråd og Regionrådet på den ene siden, og tiltak og innsatsområder fra den enkelte kommune på den andre. Men dette er ikke noe nytt, - det gjelder på alle områder vi samarbeider og samkjører våre interesser på. Det hele koker ned til om vi skal ha et regionalt samarbeid, enten det er på næringsarbeid eller andre ting, eller om vi skal fortsette å holde på hver for oss. Det siste vil være dumt, når mange av de største utfordringene våre er felles for hele regionen.

De kritiske spørsmålene som dukker opp, skal vi selvsagt ta med oss. Alt er på ingen måte ferdig tenkt. Planen er en god begynnelse, men veien blir også litt til mens man går. Regionrådet har ikke avklart alt rundt hvordan planen best kan omsettes til konkrete næringstiltak for å svare på de utfordringer og de målsettinger planen har tegnet opp. Det må skje i tiden framover.

I Meldal kommune opplever jeg at det er entusiasme om regional næringsplan, både politisk og administrativt. Kritikk mot planen skal tas seriøst, men det vil være synd å knekke kommunenes glød for et forsterket næringsfokus, før en har kommet i gang.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?