Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2016

Debatt om regional næringsplan

Bilde
Det seiler opp til debatt om den regionale næringsplanen som er utarbeidet etter bestilling fra Regionrådet i Orkdalsregionen. Tidligere denne uka gikk Børge Dahle ut med kritiske innvendinger og spørsmål til planen. Det er bra. Næringsaktørers engasjement om hvordan kommunene både i fellesskap og hver for seg kan bidra til økt næringsutvikling i vår region, er nødvendig for at vi skal lykkes. Planer i seg selv skaper ikke utvikling i næringslivet - men samhandling mellom næringsaktører og kommuner på bakgrunn av felles mål og strategier, kan bidra til tiltak og prosjekter som løfter oss som næringsregion og som næringskommuner. I Meldal synes jeg allerede å se en viss effekt av den nye regionale næringsplanen, som kommunestyret har sluttet seg til. Da sikter jeg ikke til at de enkelte næringsetableringer allerede nå har fått endret rammevilkår eller fått bedret sine betingelser for vekst og utvikling. Men jeg sikter til at planen har styrket kommunens næringsfokus. Det er allerede