Nytt kommunestyre i gang med sitt virke

Torsdag 22. oktober var det nye kommunestyret i gang med sitt virke. Uka før hadde vi det siste møtet i det "gamle" kommunestyret. 10 representanter fra det gamle kommunestyret er med i det nye. Det er altså en utskiftning på nesten halvparten av kommunestyrets medlemmer. En fin blanding av kontinuitet og fornyelse med andre ord.


Det kan vel ikke sies å være noen dramatiske forskjeller på kommunestyrets sammensetning fra 2011-15 til 2015-19. Men noen ulikheter er det. Kjønnsbalansen var f.eks mye bedre i det gamle kommunestyret. 9 kvinner og 10 menn var faste medlemmer på slutten av perioden. Dette er nå endret til 6 kvinner og 13 menn. En fordeling som ikke er et likestilt og moderne samfunn verdig.


Alderssammensetningen kan sies å ha gått i positiv retning. I det nye kommunestyret er det både en representant over 70 år og en under 20. De representerer aldersgrupper som utgjør en vesentlig del av vår befolkning, og det er bra disse er representert i kommunens øverste beslutningsorgan. Gjennomsnittsalderen er litt lavere i det nye kommunestyret. 49,5 år mot 52,3 år for det forrige.


Den geografiske sammensetningen i kommunestyret var tema blant enkelte partier i valgkampen. Her har det heller ikke skjedd de voldsomme endringene. Kommunestyremedlemmenes bostedsadresse fordeler seg nå på følgende postnummer:

7332: 6 representanter
7334: 4 representanter
7335: 4 representanter
7336: 5 representanter


Kommunestyrets medlemmer har ansvar for tjenester og utvikling i hele kommunen, men det er viktig at vi kjenner pulsen i de enkelte tettsteder og grender. Derfor er det viktig at alle tettsteder er godt representert. Hvor viktig det er om det er 5, 6 eller 7 representanter fra et tettsted er jeg usikker på. Det har i alle fall ikke vært saker til behandling hvor det har hatt betydning for utfallet i forrige periode.


7 av kommunestyrets medlemmer deltok på sitt aller første møte som folkevalgt nå på torsdag. Det er veldig positivt at det rekrutteres nye personer inn i lokalpolitikken. Jeg tror disse vil bringe ny dynamikk inn i de politiske prosessene våre.

Vi har hatt lokalt selvstyre i Meldal i 178 år, fra da formannskapslovene ble innført og Ole O Rigstad ble valgt som kommunens første ordfører. Så blir det spennende å se framover hvor lenge meldalingene kan velge sine kommunestyrer utelukkende av og blant meldalinger. Min spådom er at vi ikke har hatt vårt siste valg til Meldal kommunestyre.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?