Store investeringer i Meldal de siste 10-12 åreneLokalavisa har i dag et oppslag om de store investeringene som for tiden gjøres på Storås. Det er flott å bli minnet på at det tross alt foregår mye utviklingsarbeid i kommunen, både av næringslivet, frivillig sektor og av kommunen selv.

Samlet sett er det relativt store investeringer og utbygginger som har skjedd i kommunen de siste 10-12 årene.  Jeg har prøvd å liste opp en del av dem som jeg kommer på i farten. Listen kan helt sikkert suppleres med en god del flere eksempler.

Jeg har her holdt meg til offentlige eller næringsmessige investeringer, samt tatt med frivillig sektor. Boligmarkedet og landbruksnæringa er holdt utenom. Særlig i landbruket er det investert voldsomt de siste 10 årene, så her ville listen blitt lang. Innenfor bedriftsmarkedet er de største investeringene gjerne på maskinparken, og dette er heller ikke tatt med.
Storås:

Påbygging/utvidelse Syrstadeng Bil og etablering av Storås-puben

Etablering av Smith Elementbygg avd. Storås

Etablering/istandsetting av kontorer, aktivitetslokaler og rockescene i Folkets Hus.

Kommunen erverver og bygger ut "Saga-tomta" på Heggøya Industriområde

Bygger'n Meldal bygger på med lagerhall

Orklalaft bygger/etablerer laftehall på Heggøya Industriområde

Kommunen bygger om Storås skole til nye Storås Barnehage (3 avd)

Syrstadeng Bil med ny påbygging/utvidelse i 2015


Løkken:

Kommunen kjøper Amundmoen Industribygg (Bygg 2) for utleie til næringsvirksomhet
(kommunen bygger senere ut nytt flisfyringsanlegg på tomta)

Kommunen bygger Løvbytunet (omsorgsboliger)

Bergmannskroa utvider med produksjonskjøkken, ny publikumsavdeling og overnattingsplasser

Kommunen rehabiliterer Idrettsbygget (byggetrinn 1 og 2)

Orkla Industrimuseum bygger ut Steinparken, samt nytt servicebygg ved Gammelgruva

Etablering og bygging av Meldal Næringssenter (kommunen finansierer/eier 51%)

Etablering og bygging av Løkken Kjøpesenter

Kommunen bygger ny Løkken barnehage for 26 mill. ex mva (5 avd )

Påbygging og utvidelse av NGU sitt borkjernelager på Astrup (Statsbygg)

Påbygging av Meldal Næringssenter for større lokaler til Simpro

Sør-Trøndelag Fylkeskommune bygger ut Meldal VGS for 70 mill kr.


Meldal sentrum / Midtbygda

Kommunen kjøper omsorgsboliger på Grefstadtunet

Bygging av Ryånda Kraftverk

Grenda Eiendom kjøpes for utleie til kombinerte formål (S&T, banken, kommunen)

Lium Møbelverksted investerer i ny lagerhall

Kommunen bygger Solhagen AD (Bofellesskap for demente)

Meieribygget kjøpes av nyetablert lokalt eiendomsfirma, ombygges for utleie næring

Omfattende ombygging av Meldal Sparebank sine lokaler

Orkla Trebrensel etableres, bygger Kråkhaugen Flisterminal

Kommunen bygger ny barne- og ungdomsskole for 117 mill kr. ex. mva.


Å:

Bygging av Føssa Kraftverk

Påbygging Foss Snekkeri

Kommunen bygger om deler av Å skole til nye Å barnehage (2 avd)


Frivillig sektor:
(Vesentlig dugnadsarbeid, men med god støtte fra lokalt næringsliv, kommune og stat (tippemidler))

Å Grendalag: Oppussing og etablering av Å-stuggu

Løkken IF: Rehabilitering av kunstgressbane på Løkken stadion

NMK Orkla: Bygging av motorsportbane i Fagerlia (Wallenberg Arena)

IL Dalguten: Bygging av kunstgressbaneanlegg på Heggøya

Meldal IL: Bygging av nytt klubbhus

Løkken IF: Bygging av ny tennisbane på Løkken stadion

Løkken IF: Bygging av tribuneanlegg og div. oppgraderinger Løkken stadion

Bjørnli Vel: Bygging av nærmiljøanlegg Bjørnli

IL Nor: Ombygging til klubblokaler i deler av tidligere Å skole

Meldal Fotballhall AS etablert og bygger fotballhall på Heggøya

Å Grendalag: Rehabilitering uthuset Å-stuggu

I tillegg er både Å Samfunnshus og Storås Samfunnshus oppgradert i flere omganger i perioden.


Noen kjente investeringsprosjekter de nærmeste årene

Grefstad barnehage

Orkla Industrimuseum (verksted, arkiv, kontor, magasin og formidlingsrom)

Grenda Eiendom nybygging/ombygging leiligheter og lokaler til Frivilligsentralen

Vesletun ved tidl. Kløverløkken barnehage utredes ombygd til kommunale leiligheter.

Idrettsbygget utredes for investeringer til fast kulturscene

Forprosjekt nyutvikling på Løkken skoletomt igangsatt (samarbeid Montessoriskolen og kommunen)
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?