1.mai 2015: Appell ved Bergmannen - Løkken Verk.

Nedenfor er en gjengivelse av appellen jeg holdt på årets 1.mai-markering på Løkken.
 

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen.

Det er veldig fint å kunne markere denne dagen sammen med dere her på Løkken, hvor dagen har hatt så stor betydning opp gjennom historien – og hvor oppslutninga om 1. mai fortsatt er veldig god.

På denne dagen blir man også ydmyk når vi stopper opp og har en markering her ved Bergmannen. Et viktig symbol for industrihistorien og arbeiderhistorien her på stedet. Også et veldig sentralt symbol for arbeiderbevegelsen, ikke bare her på stedet, men i hele bygda og i dalføret for øvrig.

Så vet vi at da de gamle bergmenn for nøyaktig 100 år siden gikk fra å drive fagforeningsarbeid og kamp for bedre forhold på sin arbeidsplass – til også å drive politisk virksomhet og samfunnsbygging ut fra sine ideer og verdier – da sto ikke bergmennene alene. Da sto bergmannen sammen med sagbruksarbeideren, med rallaren, med småbrukeren og husmannen, med skeidersken,  husmora og hushjelpa, og med læreren og lektoren. Og mange flere!  Alle som delte drømmen om et samfunn med mindre forskjeller mellom rik og fattig, et samfunn som tok vare på de som falt utenfor og trengte hjelp, et samfunn der alle var like mye verd – de forente sine krefter og gikk sammen i politisk arbeid. I en politisk bevegelse. For 100 år siden dannet de sitt eget kommuneparti.

Bergmannen på Løkken er et flott symbol på historien vår, på verdiskapning, på identitet. Når alle vi står samla ved Bergmanns-statuen i dag, så er det også et flott symbol på at Bergmannen aldri sto alene. Han var en del av et mangfoldig felleskap, der det de hadde til felles var drømmen om et bedre samfunn for alle, ikke bare for noen få.
 

På 1. mai får vi ofte høre om de store slaga som er vunnet. Om streikene, om protestene og om demonstrasjonene. Men arbeiderkamp handler like mye om det daglige arbeidet på de ulike arbeidsplassene, - og veldig ofte om gode dialoger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiverne. Om å finne gode løsninger sammen, der medinnflytelse brukes konstruktivt. DET er den norske modellen vi har utviklet.

Sånn var det også her på Løkken. Ja, Norgeshistoriens lengste arbeidskonflikt fant sted her, med streik og lockout i 13 måneder. Men i nyere tid var det flere eksempler på at de ansatte og tillitsvalgte gikk inn i gode prosesser og løsningsorientert dialog med bedriftsledelsen, for å finne de gode løsningene når omstilling krevdes.  

Nøkkelen er tillit og forståelse for at medbestemmelse og medinnflytelse fra ansatte, ikke er farlig, men tvert om viktig og riktig. Mange arbeidsgivere har forstått dette. Noen har ikke det. Mange politikere har forstått dette. Noen har ikke det. Jeg er redd at den politikken som nå drives fra regjeringa er ødeleggende for tilliten og for den norske modellen.

Dagens regjering fører en politikk som svekker arbeidsfolks rettigheter. Det arbeidsfolk har vunnet fram med gjennom over 100 år med arbeiderkamp, drives det nå reversering på. Da handler det om å stå sammen og kjempe i mot.

Endringene i arbeidsmiljøloven som nettopp er vedtatt åpner for mer fleksibel bruk av overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Avtaler om arbeidstiden skal gjøres lokalt. I tillegg kommer økt adgang til midlertidige ansettelser.

I går, dagen før 1. mai, fikk arbeidsminister Robert Erikson spørsmål fra TrønderAvisa, om han nå er ferdig med de største endringene i arbeidsmiljøloven. Da svarte Robert Erikson: ”Nei jeg er langt i fra ferdig. Jeg har knapt nok begynt”

Kjære alle sammen: Det er god grunn for arbeiderbevegelsen å stå samlet om en helt annen kurs. Som før ligger krafta vår i samspillet mellom fagforeningenes arbeid og det partipolitiske arbeidet. Dette gjelder også lokalt. Vi må ikke tro at dette er noe som sysles med av nasjonale politikere og fagforeningsfolk langt unna oss, som vi bare skal betrakte fra avstand. Nei – kampene og diskusjonene må tas i hver lille bygd, på hver arbeidsplass, i hvert kommunestyre, i alle lokalsamfunn.

Høstens kommunevalg er derfor ikke uvesentlig. Det handler om å fylle kommunestyrene rundt om i landet med representanter som er opptatt av ansattes rettigheter, om et anstendig arbeidsliv. Representanter som skjønner at både landet og kommunene utvikles best når ledelse og ansatte har tillit til hverandre. Det må være en forståelse for at tjenester og arbeidsmiljø utvikles best når ansatte får være med i prosessene.

Nå ser vi også stigende arbeidsledighet, og da er det siste vi trenger at det oppstår dårlig tillit mellom arbeidsfolk og fagforeninger på den ene siden, og politikere og ledere på den andre siden. Dette gjelder lokalt så vel som nasjonalt. Sist men ikke minst – det jobbes i alle kommuner med regjeringas kommunereform. Jeg spår ikke utfallet av den, verken her eller ellers – men det er umåtelig viktig i alle store reformdiskusjoner at de ansatte får være med, at de får sitte rundt bordet der beslutningsgrunnlagene utarbeides og diskuteres. Sørg for å stemme inn folk i kommunestyrene som er opptatt av dette!

Derfor godt folk, så ska man være litt skeptisk til utviklingen i kommunepolitikken, som preges av stadig flere upolitiske eller tverrpolitiske lister. De saker vi er opptatt av på denne dagen, om arbeidsfolk sine rettigheter, om like muligheter i et samfunn med små forskjeller, om solidaritet med folk som trenger vår skulder, - det er saker som ikke trenger et upolitisk engasjement. Det er saker som ikke trenger tverrpolitisk lister, der vi ikke vet hvilket samfunnssyn de ulike representantene har. Det er saker som trenger POLITISKE partier som har tatt et verdimessig valg, et tydelig politisk valg, et ideologisk valg. Det er tydeligere politikk vi trenger, og vi trenger tydelige politikere, som vi vet hva står for – som vi vet står på arbeidsfolk sin side.

Og det er kun i de etablerte partiene at man kan mobilisere den krafta som trengs når nasjonal politikk, regional politikk og lokal politikk må henge sammen!
 
Kjære alle sammen!
Historien har vist hvem som har stått på Bergmannens side gjennom tidene. Historien har også vist at når Bergmannens verdier og samfunnssyn vant gjennom, så var det fordi han aldri sto alene. Den historien kan vi videreføre, hvis vi står sammen!

Nok en gang,
Gratulerer med dagen!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?