Budsjett og økonomiplan

Så var det gjort. Et nytt budsjett er banket, og denne gang med upopulære grep i seg. Meldal kommune utvider eiendomsskatten til å gjelde boliger og fritidsboliger.

Det ble etterhvert klart at vi ikke hadde noe valg. Alle partiene tok et grundig dypdykk i budsjettet og vi vurderte alle en del smertelige kutt. Mange i kommunestyret var villig til å skjære ned en del, men langt i fra så mye som nødvendig for å få et budsjett i balanse.

Høyre og Frp sine representanter konkluderte annerledes, de var villige til å kutte mer enn oss andre. Men heller ikke deres budsjettforslag var i balanse, og ville nok ikke blitt godkjent av fylkesmannen om det hadde blitt vedtatt. Med et slikt budsjett måtte vi startet på igjen på nyåret med nytt budsjettmøte og enda større kutt. Altså det rene kaos.

Et flertall på 17 representanter (AP, SP, Krf) valgte å trygge offentlige tjenester innen skole, barnehage, eldreomsorg, kultur og tekniske tjenester, framfor kaos, utrygghet, usikkerhet og oppsigelser.

Nå blir oppgaven å fortelle innbyggerne våre hva de får i bytte mot at de deltar på spleiselaget med et par tusenlapper i året pr. husstand. De får blant annet:

- At eldre slipper å betale egenandel på trygghetsalarmene sine
- At vi fjerner ventelistene i barnehagene i alle 4 kretsene
- At vi fortsatt gir støtte til lag og organisasjoner innen idrett, teater, sang m.m
- At vi styrker eldreomsorgen innen rehabilitering, hjemmetjenester, samt opprettholder nok plasser på sykehjemmet
- At vi opprettholder et godt skoletilbud, med skolelunsj, flexi-ordning og lærertetthet innenfor vedtatte målsettinger
- At vi viderefører en sterk satsing på barn og ungdom, gjennom å tilby MOT både til den kommunale skolen og Montessoriskolen og satser på entreprenørskapsarbeid blant ungdom.
- At vi fortsatt kan ha en ungdomsleder som tilrettelegger for Skolefri i Meldal, med gratis aktiviteter for barn og unge i hele bygda og som aktiviserer ungdomsrådet og skaffer midler og tilskudd til viktige tilbud for ungdommen i bygda.

Det meste av dette ville stått i fare om det andre forslaget som ble fremmet hadde blitt vedtatt. Ettersom det forslaget heller ikke var i balanse gjennom økonomiplanperioden, men tvert i mot hadde kraftige underskudd i 2017 og 2018, ville nye kutt også blitt fasiten. Da måtte vi kanskje stengt idrettsbygget og bassenget, vi måtte redusert åpningstidene på biblioteket til et minimum, vi kunne ikke ha investert i utstyr til uteavdelinga, og vi ville ikke hatt noen ressurser til å drive godt planarbeid, utadrettet aktivitet og utviklingsarbeid sammen med næringsliv og andre for å gjøre bygda mer attraktiv for etablering og tilflytting.

Ungdomslederstillinga var spesielt truet, ettersom det helt klart er en oppgave utenfor det vi er pålagt å jobbe med. Nå som vi får to ungdomsskoler i kommunen, tror jeg det er enda viktigere å ha denne ressursen som ungdomslederen er, som kan nå ut til ungdom utenom de etablerte arenaene som skole og idrettslag.

For Arbeiderpartiets representanter sto det til slutt klart: Vi kunne i vårt siste budsjett denne perioden sørge for at det meste i vårt partiprogram er gjennomført, eller vi kunne unngå eiendomsskatt men bryte det meste av valgløfter. Vi valgte programmet vårt framfor samarbeidsavtalen med Frp.

For min egen del vil eiendomsskatten i 2015 utgjøre såvidt over 2000 kr. Det er ikke stort mer enn vi i år krevde inn som egenandel på trygghetsalarmer. Jeg foretrekker å få være med på spleislaget, istedet for å pålegge de svakeste gruppene å betale mer for tjenester, eller miste sine tilbud. Mange vil foretrekke å delta i dette spleislaget slik at kvaliteten på eldreomsorgen er høy både nå og når vi selv får bruk for den.

Eiendomsskatten er upopulær hos mange. Jeg tror alternativene ville vært upopulær hos mange flere.


 
Med budsjettene vi nå har lagt kan vi opprettholde bibliotektilbud og andre viktige tjenester utover lovens minimumskrav. Vi har unngått å gjøre Meldal til et fattigere lokalsamfunn, gjennom at innbyggerne deltar på en dugnad.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?