Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2014

Budsjett og økonomiplan

Bilde
Så var det gjort. Et nytt budsjett er banket, og denne gang med upopulære grep i seg. Meldal kommune utvider eiendomsskatten til å gjelde boliger og fritidsboliger. Det ble etterhvert klart at vi ikke hadde noe valg. Alle partiene tok et grundig dypdykk i budsjettet og vi vurderte alle en del smertelige kutt. Mange i kommunestyret var villig til å skjære ned en del, men langt i fra så mye som nødvendig for å få et budsjett i balanse. Høyre og Frp sine representanter konkluderte annerledes, de var villige til å kutte mer enn oss andre. Men heller ikke deres budsjettforslag var i balanse, og ville nok ikke blitt godkjent av fylkesmannen om det hadde blitt vedtatt. Med et slikt budsjett måtte vi startet på igjen på nyåret med nytt budsjettmøte og enda større kutt. Altså det rene kaos. Et flertall på 17 representanter (AP, SP, Krf) valgte å trygge offentlige tjenester innen skole, barnehage, eldreomsorg, kultur og tekniske tjenester, framfor kaos, utrygghet, usikkerhet og oppsigelser