Åpen, raus og driftig?

Meldal kommunes slagord blir ofte brukt i en ironiserende tone, når det er saker som demonstrerer motsatte holdninger enten hos politiske eller administrative krefter, eller blant meldalinger flest. Prosessen rundt valg av disse ordene skjedde under prosjektet Løft Meldal Opp og Fram, der innbyggerne selv fikk være med og si hvordan vi meldalinger ønsker å framstå. Hvis meldalinger ønsker å framstå som åpen, raus og driftig er det opp til oss folkevalgte i Meldal å legge til rette for at vi skal være det. Da skal vi stimulere de åpne, rause og driftige kreftene i bygda vår.

I løpet av dagen har debatten rundt kommunestyrets vedtak om å gå i dialog med Imdi om å ta i mot flyktninger, eskalert. Bakgrunnen er varaordførerens uttalelser i lokalavisa, etterhvert også i andre medier. Jeg registrerer at debatten blant innbyggerne våre går i sosiale medier. Jeg føler behov for å reflektere litt rundt de politiske prosessene fram mot kommunestyrets vedtak.

Debatten både i formannskap og i kommunestyre var god. Det var en saklig og nøktern debatt der et stort flertall la vekt på at også Meldal har et moralsk ansvar for flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse og som dermed skal bo i en eller annen kommune i Norge. Sier vi nei er det andre kommuner som må ta en større andel. Samtidig har man både i saksbehandlingen og i den politiske debatten vært åpen på at det i noen tilfeller kan være krevende å bygge opp robuste tjenester tidsnok til å lykkes godt med integreringen. Flere har pekt på at dette lyktes vi ikke godt nok med sist vi tok i mot flyktninger. Kommunestyret ønsker at vi skal lykkes bedre denne gang. Når varaordføreren stemte i mot dette forslaget så skjedde det også med saklige, ryddige og gode argumenter i kommunestyresalen. Ordbruken i media nå i ettertid er noe annerledes enn den som ble brukt i kommunestyret.

Meldal AP behandlet denne saken i et åpent Representantskapsmøte der alle medlemmer har møte- og talerett. Signalene derifra var tydelige, - kommunestyregruppa fikk klar beskjed om å ikke nøle seg fram til et lunkent "tja", - men tvert i mot bidra til at vi i best mulig grad kan lykkes gjennom å si at dette skal vi klare.

18 mot 1 i kommunestyret er et relativt klart flertall. Rådmannen har dermed fått ei bestilling om å følge opp dette, og at vi heretter og ut må se mulighetene istedet for utfordringene. Som øverste politiske tillitsvalgt er det min oppgave å kommunisere dette ut til våre innbyggere. Vedtaket er fattet, - hvorvidt vi vil lykkes i det videre arbeidet avhenger både av hvor god jobb vi gjør i kommunen på tjenestesiden, - men ikke minst hvordan vi som lokalsamfunn og innbyggere tilnærmer oss dette. Å mislykkes er enkelt dersom uviljen til å lykkes er stor nok.

Det er meningsfrihet i Norge, - og i Meldal. Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger, - og det er sunt med åpne og friske debatter. Jeg vil stimulere til det, uten å være noe ytringspoliti. Samtidig så oppfordrer jeg hver enkelt meldaling til også å tenke over hvordan vi formulerer oss i debattene, slik at vi ikke sårer folk som er her i dag eller skal komme hit i morgen. Hvordan vi tar i mot innflyttere fra nabokommuner, andre steder i landet, andre land, - og eventuelt også flyktninger, - kan være en måleindikator på om "åpen, raus og driftig" stemmer godt med oss som lokalsamfunn og innbyggere.

Jobben min som øverste tillitsvalgt er å tilrettelegge for de åpne, rause og driftige kreftene i Meldalssamfunnet. Jeg er overbevist om at dem er det mange av. Jobben min er også å jobbe for at folkemeningen i lokalsamfunnet kommer fram og blir omsatt til praktisk politikk. Jeg håper at debattene blant våre innbyggere viser at det er noenlunde samsvar i verdisynet blant de folkevalgte og innbyggerne vi er valgt av og for. Det er heldigvis slik i et demokrati at hvis det ikke er samsvar her så blir politikerne byttet ut ved neste valg. Folket har alltid rett. Samtidig så har jeg og andre folkevalgte vår fulle rett til å ikke stille til gjenvalg dersom vi ser at vi ikke kan stå inne for folkemeningen.

Jeg håper ordskiftet, både i offisielle medier og i sosiale medier, er av en saklig og ryddig art, med ulike meninger, men med språkbruk vi kan være bekjent av som lokalsamfunn. Og jeg håper at meldalingene fortsatt ønsker å framstå som åpne, rause og driftige. Det er mange saker framover der vi trenger å spille på lag med alle gode krefter i meldalssamfunnet for å lykkes. Noe er opp til oss som lokalpolitikere. Mye er opp til oss som lokalsamfunn og innbyggere.  

Kommentarer

  1. På 90 tallet hadde Meldal kommune flykninger, da jobba jeg litt sammen med Åse Tågvold, som da var flykningekonsulent. Det var ingen 8-4 jobb, men veldig lærerikt. hvis det finnes en evaluering fra den perioden vil jeg anbefale kommunestyret å ta tak i den.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?