Retningsvalget - også for Meldal

Mandag går vi til valgurnene. Årets Stortingsvalg er et retningsvalg - også for Meldals framtid. Det vil jeg si noen ord om her:

Stortingsvalget er også et regjeringsvalg. Meldal trenger en regjering som spiller på lag med kommunene, for det er i kommunene vi lever våre liv, og det er kommunene som leverer mange av våre viktigste velferdsoppgaver.

Kommuneøkonomi:
For å levere tjenester til innbyggerne som er av en slik kvalitet som forventes, må kommunene få tilført nok midler. Sist Erna hadde ansvar for dette som kommunalminister var det ordføreropprør. I dette opprøret var det mange Høyre- og KRF-ordførere med. De fikk nok av strupetaket som ble holdt på kommunene som førte til nedskjæringer av viktige velferdstjenester innen skole og pleie- og omsorg. Jeg mener det er viktig å bruke de store pengene på disse oppgavene, heller enn skattelettelser. Jeg går ikke sulten til kvelds, jeg har penger til å kjøpe meg klær. Jeg har penger til å dra på ferie. Jeg trenger ikke skattelette, jeg vil heller at kommunene skal få de pengene til å løse viktige velferdsoppgaver!

Trygg økonomisk styring:
I Meldal har vi gjort store investeringer de siste årene. Heldigvis er rentenivået lavt. Går rentene opp vil det være dramatisk for kommuneøkonomien vår med den gjelden vi nå har. Dagens regjering har vist at den kan styre gjennom tidenes økonomiske tilbakeslag i Europa, og samtidig holde rentene lave. Det kommer alle med boliglån til gode, men det kommer også kommuner som Meldal til gode. Vi trenger ikke en uprøvd økonomisk politikk som truer rentenivået. Våre kommunebudsjetter er stramme nok som de er. Jeg ønsker ikke å ut med flere millioner mer pr. år i rentekostnader. Dette er ikke skremselspropaganda. Jeg VET ikke at rentenivået går opp med ny regjering. Men jeg VET at dagens regjering har hatt en finanspolitikk som har lyktes med å holde rentene lave. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

Meldal som selvstendig kommune:
På borgerlig side er det langt flere som ivrer for kommunesammenslåinger. Ikke frivillig fra innbyggerne selv, kommuner skal slås sammen med tvang. Jeg mener Meldal pr. i dag klarer seg godt som selvstendig kommune. Vi søker samarbeid med andre kommuner på områder der sårbarheten blir for stor. Men på de fleste oppgavene klarer vi å levere vel så gode tjenester som det større kommuner gjør. Når vi inviterer til folkemøter så er det utviklinga på Bjørnli, Løkken, Å, Storås, Laksøybygda, Midtbygda - utviklinga i Meldal, folk engasjerer seg i. Det er asfaltering av veiene våre, det er bedre bredbåndsdekning, det er utvikling av hytteområdene våre - her i Meldal, som engasjerer oss som bor i Meldal. Og mange andre ting. Orkdal 2040 har vi ikke ment alt for mye om, selv om vi også er opptatt av regionsenteret. Det er kort vei fra innbygger til kommunestyre i dagens Meldal. Med kommunesammenslåinger blir veien mye lenger.

Men kanskje er jeg egoistisk? Kanskje er det fordi jeg heller vil kjøre 8 kilometer fra mitt hus på Løkken til Rådhuset i Meldal for å gjøre en jobb for Meldalssamfunnet, i stedet for å kjøre til Rådhuset på Orkanger for å styre en storkommune jeg ikke har den samme stoltheten for?

Ja, kanskje er det egoisme. At jeg som meldaling tror jeg vil trives bedre og ha større innflytelse i utviklingen av heimbygda hvis Meldal består som egen kommune, får tilført tilstrekkelig med økonomiske midler til å løse velferdsoppgaver og fortsatt kan være en tilfreds liten kommune i et velstyrt land med lave renter og stabile rammebetingelser.

Derfor ønsker jeg at dagens regjering skal få fortsette.

Godt valg!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?