Kulturbygda

Med knappe 4000 innbyggere er vi en liten kommune, men jeg tør påstå at vi er en ganske stor kulturkommune!

Vi er langt i fra best i kultur når det måles i antall kommunale kroner over kulturbudsjettet. Faktisk kommer vi der ganske dårlig ut. Vi har ikke så mange ansatte i kulturetaten. En administrativ leder, en biblioteksjef i deltidsstilling, en kulturskolerektor og ei deltidsstilling som museumsleder... det er ikke akkurat råflott. Ikke har vi kommunalt kulturhus eller kinosal heller. Mange av måleparametrene når det skal kåres hvilke kommuner som er best på kultur, der kommer vi ganske dårlig ut.

På tross av dette er Meldal en kulturkommune. Vi har et variert og aktivt kulturliv med basis i frivilligheten, - altså lag, organisasjoner og enkeltaktører som lager tilbud, tilstelninger og arrangementer, til glede for oss innbyggere og mange tilreisende. Og vi har noen unike perler av kulturminner, både fra seterdrift og bondekulturen, og fra en ganske så spesiell industrihistorie. Med basis i slike kulturskatter kan man få til mye som også tiltrekker seg oppmerksomhet fra den store verden utenfor lille Meldal.

Som når et aktivt amatørteatermiljø setter opp egne stykker med basis i vår egen lokalhistorie. Skildringer fra det gamle bonde- og småbrukersamfunnet, og fra de spesielle dynamikkene mellom folk og klasser i det tidlige industrisamfunnet. Vi lærer mye om hvor vi kommer fra og hvem vi kommer fra gjennom dette.

Eller som i helga. Når 1000 publikummere (derav utrolig mange tilreisende) får oppleve en konsert med noen av landets beste sangere og musikere, i en lyssatt gruve fra 16-1700-tallet. Dette er et arrangement man må til vår kommune for å oppleve, noe tilsvarende kan ikke skapes noe annet sted i landet. Da tar man i bruk noen av kulturskattene våre, det som bare vi har. Og så skapes noe så unikt og fantastisk at vi i noen kveldstimer invaderes av tilreisende fra fjern og nær, som reiser hjem igjen med minner de sent vil glemme. Akkurat da er ikke Meldal en liten kommune. Akkurat da er vi en stor kulturkommune!

Dette var selvsagt noe av bakgrunnen for at Are Hembre ble tildelt Meldal kommunes kulturpris 2013. Det produktet han har skapt med sine konserter i Gammelgruva er så spesielt og unikt at det vekker stor oppmerksomhet, langt utenfor vår region. Are er en av grunnene til at Meldal er en stor kulturkommune, og han er en fantastisk ambassadør for kulturkommunen vår. Å være både artist og arrangør er krevende. Å være så erfaren og dyktig til begge deler i en alder av 21 er ganske utrolig. Ut fra responsen jeg har fått etter helga, både fra egne innbyggere og mange utenfra, er det lenge siden en kulturpris har vært så fortjent.

Det er viktig med slike flaggskip innenfor kulturlivet vårt. Som tar tak i det vi har her som ingen andre kan matche. Som gir oppmerksomhet og bygger oss som merkevare. Samtidig skal vi ikke glemme hverdagskulturen. De små, lokale arrangementene og tilstelningene, som ikke gir store overskrifter i lokalpresse, som ikke har kjente navn på plakaten, - men som er et viktig tilbud til innbyggerne. Som gir små lyspunkt i hverdagene for oss som bor her, uten at det nødvendigvis er kultur av høy kvalitet. Det har vi også mye av i Meldal, takket være mange ildsjeler og aktører som har som mål å glede andre, gjerne med det enkle heller enn med det storslagne.

Og alt må ikke være unikt. Som når bygda snart invaderes av danseglade og festglade folk til Storås Dansefestival. Ikke et unikt produkt som får mye offentlig støtte. Den får ikke voldsom omtale i media. Fordi dette er noe som kan oppleves også mange andre steder. Men den folkelige kulturen skal også verdsettes. Og det handler om å utnytte det vi er gode på lokalt. På Storås er de gode på å lage festival og fest. Gode på å arrangere og gode på dugnad. Det er å utnytte de gode lokale kreftene når en hvert år inviterer på dansefestival. Det er også et element i kulturbygda.

I mange kommuner krangles det om kulturhus. Hvor dyrt det bør være. Hvor det skal ligge. Hvordan det skal se ut. Hva det kan utløse av kreativitet og aktivitet. La dem krangle sier jeg. Vi har Fagerlisalen. Vi har samfunnshusene. Vi har museene. Vi har utescenene. Vi har historiske kulisser. Vi har naturen. Og vi har frivilligheten. For meg er det mer enn nok til å slå fast at vi er en stor kulturkommune!

Are Hembre - tidenes yngste mottaker av Meldal kommunes kulturpris
 
Elisabeth Andreassen
 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?