Fotballhall, kommuneøkonomi og offentlig debatt

I kommunestyret 20. juni behandlet vi sak om kommunal støtte til ny fotballhall på Storås. En gladsak av dimensjoner som jeg håper ikke blir ødelagt av litt dumme diskusjoner på sosiale medier. 

Debatten i kommunestyret var ryddig og god. Alle som tok ordet var opptatt av hvor positivt det var med slik hall og at kommunen selvsagt må støtte slike gode prosjekter, som vil være til nytte for mange barn og unge, men også næringslivet spesielt på Storås, samt festivaler og andre arrangementer på Heggøya. 

Det var også stor enighet om det aller meste i saken. At kommunen skulle stille med garantier, selv om det ikke er en liten risiko i seg selv. Og at kommunen skulle gi investeringstilskudd. Det var dog uenighet om størrelsen på tilskuddet. 

I etterkant av sakens behandling har lederen i hallgruppa gått ut på Facebook og stilt de av oss som stemte for et mindre tilskudd enn det som ble resultate, kritiske spørsmål. Muligens humoristisk ment. Muligens i folkeopplysningens navn. Jeg vet ikke hva som ligger bak. Det kunne iallefall framstå som at det var viktigere å henge ut noen som stemte "annerledes" enn å glede seg over at flertallet gikk for høyeste tilskuddssats. 

Nå skal vi tåle både kritiske spørsmål og offentlig debatt om det vi i kommunestyret foretar oss. Det lever vi med til daglig. Men det er som sagt synd hvis dette overskygger at det hele egentlig bare er en gladsak fra ende til annen. 

Når lederen i hallgruppa velger slikt fokus så velger jeg å skrive om hvorfor jeg var blant dem som ville holde litt igjen i pengebruken. Vedkommende er selv tidligere lokalpolitiker og vet litt om hvordan det er å måtte stå i både beskyldninger og spekulasjoner, - som gjerne ikke har helt rot i virkeligheten. Tilnærmingen virker derfor noe snodig fra den kanten. Men da får vi også behov for å redegjøre litt med den saklighet som saken fortjener. Så hadde jeg i utgangspunktet tenkt å ikke gjøre noen sak av mine argumenter fordi jeg heller vil være ambassadør for prosjektet. For mye fokus på mine grunner for å holde igjen pengebruken kan kanskje få flere av innbyggerne enige, og det er ikke det vi trenger fokus på, - heller entusiasme for prosjektet. Men når noen vil skape debatt om det istedet for å glede seg over resultatet, ja så skal ikke jeg stå i veien for debatt. 

Uenigheten handler altså ikke om for eller i mot ny fotballhall. Alle var for det. Alle var entusiastiske, og alle var for et betydelig kommunalt bidrag med tilskudd og garantier. 

Men noen av oss mente at 750.000 kr var nok. Fordi det er mye penger for kommunen. Fordi tilgjengelige fondsmidler er betydelig krympet de siste årene, og fordi kommunebudsjettene er slik at det vil ta noen år før vi igjen kan begynne å sette av på fond igjen. Når kassen er tom så handler det ikke om vilje til å støtte gode prosjekter lenger, men om evnen. 

Og for alle oss som ønsker at kommunen skal være i stand til å støtte slike gode prosjekter også i framtiden, så er det altså slik at jo mer en tapper i fra fondsmidlene jo mindre investeringer kan vi gjøre på det som er kommunale oppgaver. Det kan gå ut over evnen til å bygge ut kapasiteten i barnehagene - utover det vi må ha for å tilfredsstille loven. Som et eksempel. Hvorfor er det slik? 

Jo, fordi jo mer en tapper fondene våre jo mer må vi fylle på dem igjen etterpå (hvis vi fortsatt vil støtte denne type prosjekter også i framtida). Og jo mer vi må fylle på fondene, jo større overskudd må vi lage i kommunens driftsbudsjetter. Og jo større overskudd, jo mindre kan vi belaste budsjettene i renter og avdrag - altså ta opp mindre lån til egne investeringer. Fondsbruken vil altså gå ut over noe, - jeg har nevnt barnehageutbygging som eksempel. 

Årsaken til at tilgjengelige fondsmidler er blitt vesentlig redusert de siste årene er blant annet store investeringer i demensavdeling, skole og barnehage. Gode formål - men det går altså utover noe, - i dette tilfellet evnen til å sette av penger på fond. Det er faktisk sånn at kommunen ikke både kan investere over evne og samtidig sette av penger til å støtte gode prosjekter. 

Slik blir det når kassen begynner å bli tom. Jeg var av dem som trodde hallen kunne realiseres uten at kommunen tappet sine fond for mye. Flertallet i kommunestyret så det annerledes. På begge sider ønsker vi en slik hall velkommen og mener det vil ha veldig positive ringvirkninger. Ikke minst på Storås nå som skolen er borte, vil det være veldig positivt at det skjer nye ting, og at man får nye prosjekter å samle seg om. Jeg er rett og slett begeistret for prosjektet selv om noen prøver å framstille det annerledes.

Så håper jeg at ingen lar gleden ødelegges av Facebook-diskusjoner der rykter spres om hvorfor og hvordan... Diskusjoner på nattestid der debattantene ikke engang er edru er sjelden så veldig lurt. Det kan være kilde til å lage splid og dårlig stemning, selv om det burde være få grunner til det i denne saken. 

Så skal ikke dette oppfattes som at jeg syns det er ubehagelig med spørsmål om mine standpunkter. Tvert i mot så er jeg villig til å forsvare dem når som helst. Men splid trenger vi ikke mer av, og hver og en av oss må ta ansvar for hva vi er med og fyrer oppunder når vi enten spøkefullt eller i fullt alvor gir inntrykk av å skulle stille noen til veggs. 

Jeg hadde uansett tenkt å være ambassadør for dette gode prosjektet og skryte av den gode jobben hallgruppa har gjort. Jeg skal fint klare det også nå, selv om andre nok får litt mer bismak når aktørene selv er mer opptatt av andre vinklinger. Min jobb handler mye om å heve seg over slike bismaker!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?