Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Fotballhall, kommuneøkonomi og offentlig debatt

I kommunestyret 20. juni behandlet vi sak om kommunal støtte til ny fotballhall på Storås. En gladsak av dimensjoner som jeg håper ikke blir ødelagt av litt dumme diskusjoner på sosiale medier.  Debatten i kommunestyret var ryddig og god. Alle som tok ordet var opptatt av hvor positivt det var med slik hall og at kommunen selvsagt må støtte slike gode prosjekter, som vil være til nytte for mange barn og unge, men også næringslivet spesielt på Storås, samt festivaler og andre arrangementer på Heggøya.  Det var også stor enighet om det aller meste i saken. At kommunen skulle stille med garantier, selv om det ikke er en liten risiko i seg selv. Og at kommunen skulle gi investeringstilskudd. Det var dog uenighet om størrelsen på tilskuddet.  I etterkant av sakens behandling har lederen i hallgruppa gått ut på Facebook og stilt de av oss som stemte for et mindre tilskudd enn det som ble resultate, kritiske spørsmål. Muligens humoristisk ment. Muligens i folkeopplysningens navn. Jeg vet ikke

Bilringenes Herre

Bilde
Ja for vi følte oss litt som Frodo og Sam da vi la ut fra hytta til Espen, langt fra merka stier i Resfjellet. Men vi la kursen ganske straka vegen, ikke mot Mordor, men til Meldals Mount Everest, - toppen av Resfjellet. Etter en veldig hektisk uke med lange arbeidsdager så var det godt for kropp og sjel å komme seg ut. Ikke se på klokka. Ikke bry seg om noe tidsskjema. Bare labbe i frisk luft og med flott utsikt over Trollheimen.  Turen var sponset av TrønderEnergi og Avisa Sør-Trøndelag. Iallefall er det av dem jeg har fått drikkeflaske og solbriller! 

Kulturbygda

Bilde
Med knappe 4000 innbyggere er vi en liten kommune, men jeg tør påstå at vi er en ganske stor kulturkommune! Vi er langt i fra best i kultur når det måles i antall kommunale kroner over kulturbudsjettet. Faktisk kommer vi der ganske dårlig ut. Vi har ikke så mange ansatte i kulturetaten. En administrativ leder, en biblioteksjef i deltidsstilling, en kulturskolerektor og ei deltidsstilling som museumsleder... det er ikke akkurat råflott. Ikke har vi kommunalt kulturhus eller kinosal heller. Mange av måleparametrene når det skal kåres hvilke kommuner som er best på kultur, der kommer vi ganske dårlig ut. På tross av dette er Meldal en kulturkommune. Vi har et variert og aktivt kulturliv med basis i frivilligheten, - altså lag, organisasjoner og enkeltaktører som lager tilbud, tilstelninger og arrangementer, til glede for oss innbyggere og mange tilreisende. Og vi har noen unike perler av kulturminner, både fra seterdrift og bondekulturen, og fra en ganske så spesiell industrihistorie.