Profilering av lokalt næringsliv - del 2


I forrige post skrev jeg om kommunens bidrag til meldal.no og til Orkladal næringsforening, som begge er viktige kanaler for lokalt næringsliv. Felles for de ekstra bevilgninger vi har gjort i disse to tilfellene er at det er en ekstra satsing i en kortvarig periode, og ikke ment som en varig støtte.

Både det løftet som gjøres i næringsforeninga nå og den ekstra satsingen som meldal.no gjør for å profilere lokalt næringsliv og skrive om næringssaker, tror jeg har stor nytte for bedrifter og næringsaktører i Meldal.

Jeg vil trekke fram to eksempler til på hvordan Meldal kommune nå forsøker å bidra til profilering av lokalt næringsliv:

I gårdagens formannskap vedtok vi å inngå en samarbeidsavtale med Å Grendalag i forbindelse med utgivelsen av hytteavisa "Opplev Meldal". Denne lages på frivillig basis uten noe særlig fortjeneste til grendalaget. Men den er en god profilering av kommunen overfor våre hytteinnbyggere, og ikke minst den er et nyttig annonseorgan for lokale bedrifter som her kan nå ut til mange ikke-meldalinger, men som tilbringer en del tid her i bygda - hvor de har sin fritidsbolig. Dette kan være et viktig marked for den lokale handelsstand, håndtverkere, servicenæringa og flere.

Vi har også tidligere støttet disse utgivelsene, men da mer som ordinær annonsør. Vedtaket i formannskapet er at vi går inn med en mer ordinær liten støtte til arbeidet, nettopp for å stimulere til fortsatt utgivelser - fordi vi ser at dette kan være et viktig annonseorgan for næringslivet. Avisa har også laget mange gode og positive artikler om både bedrifter, lokale attraksjoner m.m. Dette syns vi er viktig å støtte opp under - utover det å bare være en annonsør.

En annen arena for lokalt næringsliv er Bergmannskonferansen. Denne har vært arrangert i 8 år og satt viktige saker og tema på agendaen. Konferansen har hatt en utrolig evne til å ha profilerte og spennende foredragsholdere på programmet i alle år. I fjor gikk Meldal kommune inn som støttespiller, noe som innebærer at vi bidrar økonomisk til konferansen, men samtidig at vi også får være med og påvirke hvordan den skal være.

Slike konferanser er for en del næringsaktører viktige arenaer for å bygge nettverk, komme i kontakt med både andre næringsaktører, politikere og andre aktører som kan være nyttig å stifte bekjentskap med. Det er flott at vi kan ha en slik arena her i bygda, og derfor har vi fra kommunens side sett verdien av å være med som støttespiller.

Men felles for alle disse arenaene; meldal.no, næringsforeninga, hytteavisa og Bergmannskonferansen, - er at det har liten hensikt for kommunen å støtte disse dersom lokalt næringsliv ikke støtter dem og ønsker disse arenaene. Vi gir ikke denne støtten for at skribentene i meldal.no skal ha mer å gjøre, eller for at grendalaget på Å skal få noen kroner, eller for å støtte Moment Events med å lage en konferanse. Vi gir slik støtte fordi vi tror at lokalt næringsliv har nytte av det. Dersom næringsaktørene selv ikke ser samme nytten så har det selvsagt ingen hensikt at vi går inn med kommunale midler. Får vi signaler på at dette ikke har oppslutning og nytte for næringslivet så avvikler vi selvsagt den type støtte - vi har mye annet å bruke penger på.

Men så langt tror vi altså at alle disse som her er nevnt er nyttige arenaer og organer for de som driver næring i bygda, - på hver sin måte. Og vi ønsker å ta en slik rolle, - å bidra til at lokale bedrifter kan vise seg fram både for mulige samarbeidspartnere, eksterne støttespillere og myndigheter og ikke minst overfor kunder og innbyggere, slik at vi alle sammen blir klar over hvor aktivt og spennende næringsliv vi har her i kommunen.(Bilder fra avisa-st og meldal vgs.)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?