Profilering av næringslivet

Vi har et aktivt næringsliv i Meldal. Fra spennende industribedrifter, handelsvirksomheter i utvikling og aktører tilknyttet en offensiv landbruksnæring. Mange av de spennende bedriftene våre er godt kjent blant innbyggerne, men slett ikke alle. Vi har mange spennende aktører som dessverre mange innbyggere kjenner litt for dårlig til. Det er synd, fordi det er viktig at vi meldalinger har et selvbilde på at vi er driftige og at det går an å lykkes. Kjennskap til mange av våre bedrifter kan bidra til omdømmebygging både utad og innad, og ikke minst skape stolthet i bygda på hva vi får til og hva vi har her.

En del bedrifter er langt fra gode nok til å fortelle de gode historiene lokalt. Spesielt bedrifter som ikke har et lokalt marked. Det tar tid og ressurser som bedriftslederne ikke har for mye av. Men mange burde likevel bli flinkere til å prioritere dette.

I siste formannskapsmøte før jul i fjor vedtok vi å bevilge penger til meldal.no for å styrke profileringen av lokalt næringsliv. Dette blir jo i stor grad den interne profileringen, mot våre egne innbyggere - ikke mot det som for mange bedrifter er deres marked. Å sette meldal.no i stand til å skrive flere saker og presentasjoner av vårt næringsliv tror jeg har noe for seg. Nettopp for å styrke den lokale kjennskapen og kunnskapen om alt det spennende som skjer innen næringslivet i Meldal.

Formannskapet har også bevilget en oppstartsstøtte til Orkladal Næringsforening sin nye satsing. De har nå ansatt daglig leder og satser friskt på å bli en enda tydeligere aktør for sine medlemsbedrifter. Dette er en satsing jeg synes er spennende. Kommunen og næringsforeninga har en felles interesse i å synliggjøre dalførets bedrifter og næringsvirksomheter, slik at alle (inkludert oss selv) blir enda mer klar over all den aktiviteten som foregår og at Orkdal og Meldal er driftige næringskommuner.

Med satsingen både på meldal.no som en veldig lokal informasjonskanal, og i tillegg satsingen som Næringsforeninga gjør, - ja så tror jeg at vi de kommende par årene vil oppleve et næringsliv som er enda mer synlig, og at vi blir enda mer klar over alle de spennende virksomhetene vi har i dalføret. Det vil igjen kunne tiltrekke seg flere virksomheter og etableringer.

Men det gjelder at næringslivet selv også benytter seg av dette. Jeg håper bedriftene benytter seg både av næringsforeninga som interesseorganisasjon og av meldal.no som lokal informasjonskanal og omdømmebygger. Det vil bedriftene tjene på, og vi som lokalsamfunn vil ha stor glede og nytte av det.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?