Boligtomter - kommunen som pådriver og tilrettelegger

I kommunestyret den 7. mars behandlet vi en sak om hvordan kommunen kan bidra til økt boligbygging gjennom å tilrettelegge for flere attraktive boligtomter og boligfelt. Vi har nå tatt viktige skritt for å utvikle gode verktøy for kommunen.

Bakgrunnen for saken ligger i at vi i budsjettet for 2013 bevilget investeringsmidler til erverv av nye tomtearealer og for utbygging/utvidelser av tomtefelt. Det er helt nytt i Meldal at kommunestyret avsetter investeringsmidler til dette formålet.

Dette er lokalpolitikk og samfunnsutvikling i praksis. I det omfattende vedtaket den 7. mars ligger det mange detaljer som jeg ikke skal gå innpå her. Den offentlige debatten i saken har imidlertid dreid seg mest om hvilke deler av kommunen som skal prioriteres. Jeg vil bruke noen ord på dette.

I tråd med vårt partiprogram fremmet Arbeiderpartiet forslag om følgende prinsipp for tomtepolitikken: "Målet er at det til enhver tid skal være attraktive og byggeklare kommunale tomter på alle tettsted i kommunen". Dette fordi vi ønsker vekst i alle deler av bygda - fordi vi vil TA HELE BYGDA I BRUK.

Mens andre partier har hjerte for hele bygda, men ønsker vekst og tilflytting bare i noen deler av kommunen, - har vi tro på så stor vekst at vi må legge til rette for det på alle tettsteder. Derfor lå det også inne i Arbeiderpartiets forslag at kommunestyret skal behandle en prioriteringsplan for hvilke tomteområder som skal prioriteres, fordi vi ønsker politisk styring på dette området. På denne måten har vi styring på at målet vårt kan oppnås. Å sikre at det finnes ledige og attraktive tomter i hele kommunen vil føre til større tilflytting enn om bare noen deler av kommunen prioriteres - ikke minst blant opprinnelige meldalinger som ønsker å flytte tilbake til hjemplassen.

Nettopp derfor prioriteres tomter på Å og Storås nå i 2013, fordi der er det ingen eller svært få ledige tomter. Så vil områder på Løkken og i Meldal sentrum komme med når prioriteringsplanen skal utarbeides mot slutten av dette året.

Til sist er det viktig at vi arbeider med markedsføring av ledige og attraktive tomter. Vi har også bedt om å få utredet mulige tilskuddsordninger rettet mot unge etablerere, slik at inngangsbilletten for unge voksne som ønsker å bygge egen bolig ikke blir alt for høy.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?