Befolkningsveksten fortsetter - velkommen til 214 nye Meldalinger!

Noen er kanskje litt lei av mitt fokus på innbyggertall og fødselstall. Men pilene peker i riktig retning og jeg fortsetter å oppdatere mine lesere med info om utviklingen i kommunen. For folk som bor i store vekstkommuner kan det vel alltids se litt komisk ut at en gjør en stor sak ut av forholsvis liten vekst, - men for ei bygd som har slitt med gradvis nedgang siden store arbeidsplasser forsvant på slutten av 80-tallet, - så er de senere årenes positive utvikling en svært hyggelig lesing. Det er ikke den store veksten, men det går i rett retning.

Positive tall også for 3. kvartal i år
Nå har SSB offentliggjort tallene for 3. kvartal og de viser at vi også i denne perioden "går i pluss". Til sammen er vi nå 35 flere meldalinger enn vi var 1. januar i år. Pr. 1. oktober er vi 3959 meldalinger. I følge prognosene skal vi passere 4000 innbyggere innen år 2018, men foreløpig kan det se ut som at vi kan få det til lenge før det.

Det er i hovedsak tilflytting som gjør at vi de senere årene har hatt positiv folketilvekst. Men det gledelige er at fødselstallene er på tur oppover, og at fødselsunderskuddet er på vei til å bli minimalt. I de 3 første kvartalene i år er det født 39 nye meldalinger. Nå har jeg ikke oversikt over hvor mange høygravide vi har i bygda, men det skal altså bare 10 fødsler til i siste del av året før vi har satt ny "rekord" i fødselstall på 2000-tallet. Den rekorden er kanskje innen rekkevidde?

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fødte
47
42
40
35
37
37
24
27
32
33
48
33
39Fortsatt positiv utvikling?
Tilsammen er det altså 214 nye meldalinger hittil i år. 175 av dem har flyttet hit og 39 er født som meldalinger. Når vi trekker fra døde og de som har flyttet ut av kommunen så er vi altså 35 i pluss. Så gjenstår det å se utviklingen 1. oktober til 31. desember for å se hva totalbildet for 2012 blir. Jeg har godt håp om at den positive utviklingen fortsetter og at vi korter inn avstanden til 4000-tallet før året er omme.

Noen som leser dette har kanskje oversikt over hvor mange som er født i tiden etter 1. oktober, og hvor mange som har termin før året er omme?


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?