.... og noe å leve for (fotball og rock)

Denne blogginga går litt i rykk og napp. Etter helgas opplevelser blir man litt inspirert til å krote ned noen ord igjen.

Det snakkes ofte om å ha noe å leve av (jobb, inntekter) og noe å leve for. Gode opplevelser, gjerne på kulturfronten, kommer inn under det siste. Heldigvis er vi forskjellige, og det er veldig ulikt hva som gir hver av oss de gode opplevelsene. I helga har jeg fått ta del i noen begivenheter som har gitt meg gode opplevelser i alle fall, og jeg merker jo at det fungerer som energipåfyll.

På lørdag var jeg en av ca. 250 tilskuere til Meldal FK sin kamp om kretsmesterskapet. Det ble en god opplevelse i snøføyka. Etterpå fikk jeg ta del i markeringa av 10-årsjubileet til klubben, og etter opprykk, serie- og kretsmesterskap for A-laget så bidro det selvsagt til ekstra god stemning på jubileumsfeiringen. Fotball engasjerer, og det spesielle med fotball i forhold til mange andre idretter er at det engasjerer så mange!

Senere på kvelden tok jeg turen til Fannremsmoen og Oktoberrock. Det er ingen hemmelighet at jeg har en forkjærlighet for tungmetall. Da er det artig å unne seg en tur ut når det en sjelden gang er konserter på høyt nivå innenfor sjangeren. Muligens ikke medisinsk bra for øregangene, men åhh så godt for sjelen.

Så er jo smaken heldigvis veldig ulik. Fotball er fullstendig uinteressant for mange. Tungrock er bare støy i mange sine ører. Andre idretter står høyere i kurs. Andre musikkuttrykk foretrekkes av mange. Dans, teater, litteratur, naturopplevelser... Det er en stor bredde i hva som gir folk gode opplevelser. Da er det også viktig at det gis rom for å tilby tilsvarende bredde i arrangement og aktivitetstilbud.

Det offentlige har en viktig rolle for å bidra til at det kan være en bredde i tilbudene, slik at flest mulig får gode opplevelser og energipåfyll i hverdagen. Samtidig vet vi at i trange kommunale budsjetter så blir økonomisk støtte til denne typen aktiviteter noe av det første en må prioritere ned, når det kommer i konkurranse med de mange lovpålagte oppgavene. Det er viktig at også næringsliv og andre aktører kjenner sin besøkelsestid og bidrar på ulikt vis til at slike aktiviteter kan opprettholdes. Heldigvis har vi i bygda vår et næringsliv som aktivt er med og støtter mye av det som foregår. Uten slik støtte hadde det blitt vanskelig. Sist, men ikke minst, - det meste av slike tilbud og aktiviteter foregår med en enorm frivillig innsats som det er vanskelig å overvurdere betydningen av.

Samspillet mellom kommune, næringsliv og frivillighet er utrolig viktig for at det skal være stor aktivitet og mangfold i fritidstilbudene. Her er det sikkert mye å gå på, samtidig som vi også vet at det fungerer godt i mange sammenhenger.

Jeg håper flere enn meg har hatt gode opplevelser i helga. Det er ikke nødvendig at vi har samme interesser og behov, men det er viktig at vi respekterer at andre liker andre ting - og fostår behovet andre har for tilbud som ikke står øverst på ønskelista til oss selv.

Legger med noen bilder fra "Fjøset", med Triosphere og Jorn:


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?