Meldal mot 4000 innbyggere?

Fødsellstallene for første halvår 2012 lover godt for at dette blir et godt "fødselsår" i Meldal. Dette bekrefter en trend om økende fødsellstall etter de dårlige årene 2006 og 2007. Den lange trenden med økt tilflytting fortsetter også, og i sum gir dette økning i innbyggertallet. Alderssammensetningen er i ferd med å normalisere seg. Det er god grunn til å tro at vi har vært innom bunnen i innbyggertallet for noen år tilbake, og at vi nå skal planlegge for videre vekst. Når blir vi 4000 innbyggere igjen i kommunen vår?

I følge SSB sine befolkningsframskrivninger så passerer vi 4000 innbyggere en gang i løpet av 2017. Det er ingen grunn til å tro at dette er for optimistisk. De siste 10 årene har Meldal hatt en mer positiv utvikling/mindre negativ utvikling enn det SSB sine prognoser har spådd.

Det er også interessant å se at SSB sine prognoser ikke tilsier noe nedgang i barnetallet i framtida, slik Meldal kommunes egne planer de siste årene har basert seg på. Tvert i mot så sier prognosene at antall barn (0-15 år) vil holde seg relativt stabilt fram til 2019 for så å stige år for år i årene etter det.

Interessant er det også å at antall innbyggere i alderen 16-30 år etter prognosene skal stige de kommende årene. Dette er en gruppe vi allerede har hatt vekst i de siste årene.

Og mens resten av landet forbereder seg på den berømte eldrebølgen så har vi i Meldal allerede gjort unna den første store bølgen. Antall innbyggere over 80 år kommer ikke til å stige i årene framover, men tvert i mot gå en del ned.

Når vi i kommunen nå skal i gang med mye viktig planarbeid, så er det viktig å vri fokus bort fra nedgang og dårlige prognoser, og heller ta inn over oss at innbyggertallet vil stige - ikke minst blant de yngste. Da er det viktig at vi vet hvordan vi skal møte den veksten og attpå til kan bidra til enda større vekst enn det SSBs prognoser beskriver.


Antall innbyggere
1.Jan 2012
Prognose 2019
Prognose 2025
Totalt
3924
4048
4238
0-15 år
688
688
769
16-30 år
657
741
715
80 +
296
224
227

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?