Helsesamarbeid i Orkdalsregionen

Fredag 24. august var ordførerne i 12 kommuner samlet i Agdenes. Her ble viktige brikker for regionens helsesamarbeid lagt på plass.

Samhandlingsreformen har på mange måter tvunget kommunene til å samarbeide om viktige oppgaver som kommunene har ansvar for. Det er derfor fryktelig viktig at vi nå har blitt enige om en del sentrale detaljer i samarbeidet. Det gjenstår nå at de enkelte kommunestyrene godkjenner disse detaljene.

Det har vært en lang prosess som er kjørt i prosjektet "Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen" (SiO) der en rekke avtaler med helseforetakene allerede er på plass. En av detaljene som ordførerne fikk på plass nå på fredag var vertskommuneavtalen med Orkdal kommune for SiO samhandlingsenhet. Det som skiller dette samarbeidet fra andre tjenester som vi har overført til en vertskommune er at vi har sikret politisk styring. Det etableres en nemd med politikere fra alle deltakerkommunene, og slik sikrer vi folkevalgt styring i et så viktig samarbeid. Legevaktordningen innlemmes også i dette.

Ordførerne i Rennebu, Meldal, Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra, Frøya, Rindal, Surnadal og Halsa er nå blitt enige om sentrale detaljer, og vi antar kommunestyrene formelt godkjenner avtalene i løpet av september og oktober.

Da er det bare å jobbe for enda bedre helsetjenester for innbyggerne i hele regionen!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?