Åpning av Montessorri-skole

Lørdag fikk jeg en forespørsel om jeg kunne foreta åpninga av Løkken Verk Montessorri Barneskole. I dag kl. 09:00 var alle elever (77), lærere og en del foreldre samlet ved "Kløvern" for å starte første skoledag på den nye skolen.

Noen vil sikkert reagere på at ordføreren åpner en slik skole som jo konkurrerer med den kommunale skolen, som tross alt er den vi har direkte ansvar for og myndighet over. Samtidig, - jeg er ordfører for alle i Meldal, og når montessorri-skolen først er etablert så er vi alle tjent med at den blir så god som mulig for de elevene som går der.

Dagens kommunestyre oppfatter jeg er opptatt av at vi skal legge konfliktene bak oss og se framover for å utvikle lokalsamfunnet vårt best mulig. Ikke minst med tanke på ungene. De som var i mot at de offentlige skolene skal samles til en felles offentlig grunnskole har måttet akseptere at slik blir det. De som er skeptiske og motstandere av etablering av en Montessorri-skole, må også akseptere at nå er den etablert og da må vi alle håpe og tro at den blir et godt sted å være for de ungene som skal gå der.

Det er en ny tid for oss alle når vi nå har en privat skole som konkurrerer med den offentlige om elevene. Det utfordrer oss, og ikke minst foreldrene blir utfordret ved at en selv må velge det som er rett for seg og sine. Det valget er enkelt for noen, men ytterst vanskelig for andre. Det vi som lokalsamfunn må stille opp med er respekt for de valgene den enkelte tar. Det går begge veier. Foreldre med barn i privatskolen må respektere at naboen velger den offentlige skolen. Vi med ansvar for den offentlige skolen, og foreldrene med barn her, må respektere at noen velger den private skolen. Skuling og mistenksomhet på tvers tjener ingen på.

Så må ingen være i tvil om at vi som folkevalgte har det direkte ansvaret for den kommunale grunnskolen. Gjennom innsyn og rapportering er det denne vi har ansvar for å utvikle best mulig, ikke minst gjennom de økonomiske prioriteringene som gjøres i kommunens budsjetter. God kvalitet i den offentlige skolen er et samfunnsoppdrag vi har og som vi må prioritere høyt.

Men vi er også folkevalgt og ombudsmenn for alle innbyggere, og ikke minst alle ungene i kommunen vår. Gode og trygge oppvekstvilkår både på skole og i fritiden er et av våre aller fremste ansvarsområder. Da må vi legge stridsøksene ned og trekke i samme retning, uavhengig av hvilken skole ungene går på. Bare slik kan vi skape positiv utvikling av meldalssamfunnet på en helhetlig måte. Det blir derfor viktig at samarbeidet mellom Montessorriskolen og Meldal kommune fungerer godt.

Jeg vil ønske ledere og ansatte, og ikke minst elevene, på den nye Montessorri-skolen lykke til med dette første skoleåret.

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?