Innlegg

Viser innlegg fra august, 2012

Helsesamarbeid i Orkdalsregionen

Fredag 24. august var ordførerne i 12 kommuner samlet i Agdenes. Her ble viktige brikker for regionens helsesamarbeid lagt på plass. Samhandlingsreformen har på mange måter tvunget kommunene til å samarbeide om viktige oppgaver som kommunene har ansvar for. Det er derfor fryktelig viktig at vi nå har blitt enige om en del sentrale detaljer i samarbeidet. Det gjenstår nå at de enkelte kommunestyrene godkjenner disse detaljene. Det har vært en lang prosess som er kjørt i prosjektet "Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen" (SiO) der en rekke avtaler med helseforetakene allerede er på plass. En av detaljene som ordførerne fikk på plass nå på fredag var vertskommuneavtalen med Orkdal kommune for SiO samhandlingsenhet. Det som skiller dette samarbeidet fra andre tjenester som vi har overført til en vertskommune er at vi har sikret politisk styring. Det etableres en nemd med politikere fra alle deltakerkommunene, og slik sikrer vi folkevalgt styring i et så viktig samarbeid. Leg

Åpning av Montessorri-skole

Lørdag fikk jeg en forespørsel om jeg kunne foreta åpninga av Løkken Verk Montessorri Barneskole. I dag kl. 09:00 var alle elever (77), lærere og en del foreldre samlet ved "Kløvern" for å starte første skoledag på den nye skolen. Noen vil sikkert reagere på at ordføreren åpner en slik skole som jo konkurrerer med den kommunale skolen, som tross alt er den vi har direkte ansvar for og myndighet over. Samtidig, - jeg er ordfører for alle i Meldal, og når montessorri-skolen først er etablert så er vi alle tjent med at den blir så god som mulig for de elevene som går der. Dagens kommunestyre oppfatter jeg er opptatt av at vi skal legge konfliktene bak oss og se framover for å utvikle lokalsamfunnet vårt best mulig. Ikke minst med tanke på ungene. De som var i mot at de offentlige skolene skal samles til en felles offentlig grunnskole har måttet akseptere at slik blir det. De som er skeptiske og motstandere av etablering av en Montessorri-skole, må også akseptere at nå er den

Meldal mot 4000 innbyggere?

Fødsellstallene for første halvår 2012 lover godt for at dette blir et godt "fødselsår" i Meldal. Dette bekrefter en trend om økende fødsellstall etter de dårlige årene 2006 og 2007. Den lange trenden med økt tilflytting fortsetter også, og i sum gir dette økning i innbyggertallet. Alderssammensetningen er i ferd med å normalisere seg. Det er god grunn til å tro at vi har vært innom bunnen i innbyggertallet for noen år tilbake, og at vi nå skal planlegge for videre vekst. Når blir vi 4000 innbyggere igjen i kommunen vår? I følge SSB sine befolkningsframskrivninger så passerer vi 4000 innbyggere en gang i løpet av 2017. Det er ingen grunn til å tro at dette er for optimistisk. De siste 10 årene har Meldal hatt en mer positiv utvikling/mindre negativ utvikling enn det SSB sine prognoser har spådd. Det er også interessant å se at SSB sine prognoser ikke tilsier noe nedgang i barnetallet i framtida, slik Meldal kommunes egne planer de siste årene har basert seg på. Tvert i mo

Bilder fra "Kåppår og Slagg - Arvesølvet" på Nyplassen

Bilde
I kveld var det premiere på Bergmannsteaterets oppsetning "Kåppår og Slagg - Arvesølvet". Med naturen og slagghaugene som kulisser ble vi dratt 300 år tilbake i tid. Da applausen la seg etter siste replikk og siste strofe måtte vi nesten klype oss i armen. En morsom og flott forestilling med skuespillprestasjoner på et utrolig høyt nivå. Veteranene er vi vant til å bli imponert av, men i Bergmannsteateret dukker det alltid mange nye og unge fjes opp, som en skulle tro aldri hadde gjort annet enn å synge og spille teater. De unge dominerte og imponerte. Jeg hadde vært innom og sett litt av øvingene, men ble overrasket over at det var så mye humor i stykket. Dette var underholdning på utrolig høyt nivå. Meldal bør være stolt av å ha slike krefter og talenter. Det er grunn til å trekke fram instruktør Ulrik Svalsten, som mange ganger helt siden 1995 har kommet hit til bygda for å omdanne glade amatører til nesten proffe skuespillere. Han har utvilsomt lyktes nok en gang. His

Trivsel og glede på badestranda

Bilde
Det har ikke vært den helt store badesesongen med det dårlige sommerværet som har vært. Men nå, helt på tampen av skoleferien ble det både soling og bading på mange. Frilsjøen var stedet for sommerens siste aktivitet i "Skolefri i Meldal", der over 20 unger både grillet, spilte ball, turnet og ikke minst badet. Da jeg var innom så det ut til å være stor trivsel. Denne kommunale badestranda ønsker kommunestyret i Meldal å oppgradere og forskjønne, slik at den blir mer attraktiv som samlings- og aktivitetsområde, spesielt blant de unge. Derfor er det bevilget penger til å komme i gang med et arbeid her. Så skjønner alle at det nok må vesentlig mere penger til for å gjøre de store arbeidene, men det er iallefall en start. Kommunestyret ønsker også å involvere Ungdomsrådet i det videre arbeidet med å oppgradere badestranda. Det er viktig å involvere de unge - for ønsker ikke de en slik plass så skal en kanskje heller ikke bruke så mye ressurser på det. Men s

Fortelleren Ingvald Svinsaas

I dag er det 100 år siden forfatteren Ingvald Svinsaas ble født. I den anledning ble det åpnet en utstilling på Meldal Folkebibliotek. Forhåpentligvis bidrar utstillingen til at enda flere oppdager Ingvald sitt forfatterskap i hele sin bredde og sine kvaliteter. Ingvald Svinsaas er helt ubestridt den mest anerkjente forfatter fra Meldal gjennom tidene. Han var i sin tid blant de mest produktive forfatterne i landet, med 30 bøker i løpet av en 40-årsperiode. Dette omfatter både romaner, novellesamlinger og barnebøker. I tillegg var han fast spaltist i Arbeider-Avisa og i Avisa Sør-Trøndelag. Ingvald Svinsaas mottok en rekke priser for sitt forfatterskap. Trilogien om Oluf (I skyggen av et tårn, 5 år, Etter slagene) regnes vel som hans hovedverk, mens barnebøkene var de som ble mest internasjonalt utbredt. For dagens meldalssamfunn har Svinsaas sin diktning en uvurderlig betydning, nettopp fordi mange av hans tekster og fortellinger omhandler det samfunnet han selv var en del av.

Kvinnovasjon

Bilde
Gjennom lokalavisa og Næringshagen i Orkdalsregionen får vi vite at hele 11 av 18 plasser i opptaket til Kvinnovasjon Trondheimsfjorden er tildelt damer i fra Orkdalsregionen. Det er imponerende. Næringshagen tror noe av årsaken til at såpass mange damer har nådd igjennom og fått plass i dette Kvinnovasjonsnettverket er Meldal kommunes prosjekt "Løft Meldal Opp og Fram" der det ble satset på et eget Kvinnekraftverk. Det har muligens gitt en del damer fra dalføret både inspirasjon, tro og vilje til å satse på sin forretningside. Jeg har tidligere på bloggen skrevet om verdien av at damer, og kanskje spesielt unge damer, skaper sin egen arbeidsplass og tør å satse som grundere og næringsdrivende. Mange distriktssamfunn sliter med at unge kvinner forlater bygda fordi det ikke er nok interessante arbeidsplasser for dem og den kompetansen de har skaffet seg. Da er det flott å se at i vårt dalføre så finnes det mange damer som både vil og har evne til å satse på egne ideer