Den sosiale fotballklubben

Som mange har fått med seg så har jeg besøkt Meldal FK under årets Storsjøcup i Østersund. Grunnen til at jeg tok turen var mest for å se med egne øyne det jeg fra før hadde skjønt: Storsjøcup er en stor sosial happening for fotballfamilien i Meldal FK som styrker klubbfølelse og samholdet.

Hvis noen i tillegg oppfatter mitt besøk som en anerkjennelse av det flotte arbeidet som gjøres i klubben, både blant trenere, tillitsvalgte, foreldre og supportere, - ja så er jo det bra. Jeg håper virkelig fotballfamilien i Meldal FK føler at innsatsen de gjør blir anerkjent i lokalmiljøet vårt.

Kanskje vil skitrenere, turn-foreldre, håndballledere og andre ildsjeler i bygda føle seg litt forbigått når jeg på denne måten trekker fram fotballfamilien spesielt. Det er ikke ment sånn. Alle ildsjeler er selvsagt like viktige og det skal ikke rangeres når det gjelder betydning av slik innsats. Det som gjør fotballen litt ekstra spesiell er at det er så omfattende. Antallet barn og ungdommer i kommunen vår som nyter godt av fotballtilbudet er enormt. Derfor blir det også så viktig at det faktisk gjøres en god jobb blant alle de som stiller opp og har oppgaver og roller i klubben. Og at det jobbes veldig godt i klubben er det ingen tvil om.

Det sosiale har vel så stor betydning som det sportslige når Meldal FK samles på Storsjøcup. Utrolig mange foreldre, søsken og andre supportere er med. Og når disse samles på campen, ved grillen og ved frokost, da blir alle bedre kjent, på tvers av grender og nabolag. At det bygger klubbfølelse er det ingen tvil om. Jeg er sikker på at det også bygger større samhold i bygda vår.

Jeg er sikker på at det gode arbeidet vil fortsette i årene framover. Klubben er preget av veldig god stemning og godt samhold. Jeg kan trygt anbefale for andre meldalinger å gi seg med til Storsjøcup. En trenger ikke ha egne unger med på lagene for å ha glede av å være ivrig supporter på sidelinja, og å delta i det sosiale på kveldene.

I Meldal FK får alle være med i fotballfamilien!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?