Vi blir flere meldalinger

I dagens Søra kunne vi lese at Meldal kommune hadde en befolkningsvekst i 2011 på 21 personer. Sånt er jo gledelig i ei bygd som har slitt litt med befolkningsnedgang og dystre prognoser de siste 20 årene. Det aller mest gledelige er hvis man begynner å studere befolkningstallene litt grundigere enn det som kommer fram i avisa. Da kommer det fram at vi de siste årene har blitt stadig flere unge meldalinger. Det lover godt for framtida. Kanskje kan vi si at vi har vært innom bunnen og er på tur oppover på befolkningsstatistikken?


ÅR:
2008
2009
2010
2011
2012
Bunnpunkt
1995-2012
0-5 år
210
211
212
222
226
210 (2008)
6-15 år
478
477
466
472
462
449 (1999)
16-24 år
403
416
430
411
436
400 (2006)
25-30 år
198
204
217
219
221
188 (2007)


Denne tabellen viser at antall barn i førskolealder er stigende de siste 5 årene, etter bunnen i 2008. Også i aldersgruppen 16-24 er det en vekst siden bunnen i 2006, mens det for aldersgruppen 25-30 år var en bunn i 2007, og at vi etter det har hatt vekst.

Den eneste aldersgruppen som har hatt en nedgang denne 5-årsperioden er de i skolealder (6-15 år). Her er det likevel verdt å merke seg at nedgangen på langt nær er så markant som det vi trodde den skulle bli, både da Skolebruksplan ble utarbeidet og i årene før der da kommunen hadde prosjektet "Tæring etter næring" der det var prognoser på en dramatisk nedgang av elevtallet i den perioden vi nå er inne i. Faktisk ligger vi fortsatt høyere i denne aldersgruppen enn det vi hadde siste halvdel på 90-tallet, da det i flere år lå rundt 450 personer i dette aldersintervallet.

Det at vi blir flere 16-30-åringer i Meldal lover også godt for å opprettholde økningen i fødselstallene som har vært siden bunnårene i 2006 og 2007.

SSB sine prognoser for årene framover er blitt justert ut fra at vi de siste årene har hatt vesentlig mer positiv utvikling enn de tidligere prognosene skulle tilsi. Vi har altså de siste 5 åra unngått den nedgangen som har vært spådd, - vi har slått SSB sine prognoser år for år. Derfor er framtidsprognosene SSB bruker for Meldal nå justert til noe mer positive tall. Fra dagens 940 meldalinger i alderen 0-20 år så spår SSB at dette vil øke til 990 i 2030. Det er helt andre prognoser enn tidligere.

Både skolebruksplan og Meldal kommunes utviklingsplan (2007-2011) baserer seg på langt mer pessimistiske prognoser enn det som nå er gjeldende. Det er derfor viktig når vi skal inn i viktige planprosesser i kommunen den nærmeste framtid, at vi tar høyde for den utviklingen vi har sett de siste åra og de prognosene SSB nå opererer med, - slik at vi iallefall ikke er mer pessimistiske på egne vegne enn det SSB er for Meldal. Vi må fortsatt ha tru på at vi kan ha enda mer positiv utvikling enn det SSB sine prognoser tilsier. Erfaringene de siste åra gir oss lov til å være optimistiske.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?