Stor tilflytting av barnefamilier

Å lese statistikk kan være gøy. I fortsettelse av mitt forrige innlegg her så kan jeg også legge fram ytterligere "bevis" for at vi har ganske stor tilflytting av barnefamilier til Meldal. Metoden er enkel:
Først finner jeg ut fødselstallet for et gitt årskull i Meldal. Deretter sammenligner jeg det med antall i det samme årskullet pr. i dag. Differansen forteller hvor stor netto tilflytting det har vært i det årskullet.

Jeg har tatt for meg årskullene 1996 (dagens 10-klassinger) - 2010 (dagens 2-åringer)


Fødselsår
Antall fødte
Antall 1. Jan 2012
Endring
2010
48
51
+ 3
2009
33
33
---
2008
32
42
+ 10
2007
27
37
+ 10
2006
24
31
+ 7
2005
37
39
+ 2
2004
37
39
+ 2
2003
35
39
+ 4
2002
40
44
+ 4
2001
42
51
+ 9
2000
47
49
+ 2
1999
36
46
+ 10
1998
44
43
- 1
1997
42
56
+ 14
1996
45
56
+ 11


Totalt for disse årskullene har det fram til i dag flyttet 87 flere til Meldal enn fra Meldal. Det er ganske mye.
Det setter press på barnehager og skoler, men det må vi takle. Myten om stor fraflytting fra Meldal bør derfor avlives.  

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?