Gi kulturlivet en klapp på skuldraI Meldal er det veldig mange kulturaktører som gjør en enorm innsats. I alt fra korpsbevegelsen, sang, dans og teater, og mere til. Det er vanskelig å forestille seg hvor mange timers frivillig arbeid som legges ned av mange innenfor disse aktivitetsområdene. Idretten i Meldal er også en viktig kulturbærer. Utrolig mange voksne legger ned mye arbeid for å bidra til at barn og unge skal ha et godt idrettstilbud.

Felles for disse aktivitetene og tilbudene er at det er lite offentlige midler som går til disse lagene og organisasjonene, hvis en sammenligner med hva en får ut av aktiviteten, hvor mye arbeid som legges ned og viktigheten av at det er slike tilbud i ei lita bygd som vår. Og sånn må det også være. Kommunen kan ikke bære ansvaret for disse aktivitetene, man er helt avhengig av at det er innbyggerne selv som er motoren og drivkraften, enten som foreldre eller andre ildsjeler. Så skal kommunen og det offentlige være med og bidra noe, mest for å utløse den kraften som ligger i frivilligheten og som anerkjennelse for den innsatsen som gjøres og viktigheten av den.

Men så har hver og en av oss, som innbyggere, et eget ansvar for å både møte opp og å gi et klapp på skuldra til de som står på og gjør en viktig innsats innenfor kultur- og fritidsaktivitetene i lokalsamfunnet. Mange tar på oppgaver der det kan være både kjeft og klaging å få - noe som sjelden motiverer til å ta ansvar. Vi plikter å være takknemmelig for at mange tar ansvar og gjør en innsats.

Det er morsommere for handballspillere og fotballspillere når det er mange tilskuere på kampene. Det er alltid morsommere å spille revy for en fullsatt sal enn for en halvfull sal. Og det gir umåtelig mye energi å spille i korps eller synge i kor når det er kraftig applaus. Responsen i form av at folk møter opp og attpå til kanskje klapper er med på å motivere mange til å fortsette med den innsatsen de gjør helt frivillig - til glede for så mange.

Og noen ganger skal vi også gå så langt som å klappe noen på skuldra og uttrykke direkte til enkeltpersoner at vi er takknemmelig og/eller imponert over innsatsen som gjøres. Det kan være til han som kjører opp skiløyper, til hun som henter inn annonseinntekter for sitt lag, til treneren som uke etter uke bruker sin fritid på barn og unge som vil leke og drive med idrett - og til mange andre som helt frivillig og uten betaling gjør en fantastisk innsats. Verdien av et klapp på skuldra skal ikke undervurderes. Det er mye motivasjon i å bli verdsatt for det en gjør frivillig.

Kulturlivet i Meldal er tuftet på frivillighet. Sånn sett er det også tuftet på at vi gir noen klapp på skuldra til de som fortjener det. I helga har jeg sett litt at god respons er en god betaling for mye innsats. Jeg har bestemt meg for å bli litt flinkere til å møte opp, til å gi applaus og til å klappe noen på skuldra for å vise at jeg setter pris på innsatsen. På det viset bidrar vi til enda mer frivillighet, og dermed et enda bedre kultur- og fritidstilbud i bygda, - til glede for oss alle.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Godt nytt næringsår!

Befolkningsvekst

På tide å finne go'foten til hverandre?